Danh mục: Bảo hiểm sức khỏe trẻ em

Đối với trẻ em từ trên 15 ngày tuổi có thể tham gia bảo hiểm. Ưu việt lớn nhất của  bảo hiểm sức khỏe trẻ em dưới 1 tuổi Intercare  là trẻ em được chi trả 100% chi phí viện phí, trong khi các gói bảo hiểm sức khỏe trẻ em dưới 1 tuổi thông thường là chi trả 70% (Người được bảo hiểm tự chịu 30% chi phí còn lại)

Liên hệ tư vấn