Bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho công nhân xây dựng với giá rẻ nhất

Bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho người lao động làm việc, thi công trên công trường xây dựng là nội dung được đề cập tại Thông tư 50/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

1. Bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho công nhân xây dựng là gì?

Bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho công nhân xây dựng là một trong những loại hình bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Pháp luật quy định, người lao động làm việc trên công trường xây dựng, bắt buộc phải được tham gia bảo hiểm tai nạn với số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Bảo hiểm tai nạn con người là một trong những sản phẩm bảo hiểm quan trọng, được Bảo Việt xây dựng và triển khai từ rất lâu. Có thể nói ngay từ những năm đầu hoat, Bảo Việt đã cho ra đời sản phẩm bảo hiểm này để bảo vệ rủi ro tai nạn cho cá nhân, gia đình và tổ chức trước những rủi ro tai nạn khi sinh hoạt, tham gia giao thông hoặc làm việc tại công trường nhà máy. Tuy nhiên, trước khi Pháp luật quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn cho người lao động thi công trên công trường, rất ít người lao động được tham gia loại hình bảo hiểm này. Do hoạt động xây dựng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro về tai nạn, mức độ thương tật của những vụ tai nạn trong xây dựng thường rất nặng nề. Hơn 50% số vụ tai nạn trong xây dựng là những vụ khiến người lao động bị thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong. Hậu quả của những vụ tai nạn để lại cũng rất nghiêm trọng, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Thương tật càng lớn, thiệt hại kinh tế càng nhiều. Đối với các nhà thầu xây dựng, thiệt hại là tiền đền bù chi phí điều trị cho người lao động. Đối với chính người lao động, thiệt hại là giảm sút sức lao động trong gia đình, gây gánh nặng cho những người thân trong gia đình. Những người thân trong gia đình của người lao động có nguy cơ mất đi nguồn lao động chính.

2. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho lao động
Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường khi người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường.

Theo thông tư 50/2022/TT-BTC thì Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho những người lao động thi công trên công trường. Nhà thầu thi công chính là chủ sử dụng lao động trực tiếp của công nhân xây dựng trên công trường. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ. Tất nhiên, nếu Nhà thầu thi công mua mức trách nhiệm cao hơn 100 triệu thì càng tốt nhưng mua bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm trên 100 triệu sẽ làm tăng chi phí ban đầu nên ít chủ thầu xây dựng muốn mua mức trách nhiệm trên 100 triệu cho người lao động.

Khi người lao động không may bị tai nạn dẫn tới thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Nhà thầu xây dựng khoản tiền để nhà thầu xây dựng chi trả cho những khoản chi phí điều trị thực tế của người lao động. Trường hợp tai nạn trong lao động tại công trường dẫn tới thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường số tiền bằng 100% hạn mức trách nhiệm bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.

3. Phạm vi rủi ro được bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

Phạm vi rủi ro chính được bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu bảo vệ đối với người lao động chính là những tai nạn nghề nghiệp, tai nạn lao động trong lúc làm việc tại công trường, công trình xây dựng. Các rủi ro có thể đến từ những nguyên nhân sau:

– Từ lỗi bất cẩn thiếu chú ý của người lao động. Trong khi đi lại, leo trèo trong công trường, việc thiếu chú ý hoặc do quá nhiều vật dụng tại công trường khiến người lao động không thể quan sát kịp thời, dẫn tới rơi, đổ, va chạm gây tai nạn cho người lao động

– Ngã từ trên cao trong lúc làm việc. Việc không giữ được thăng bằng, bị hẫng hoặc do hoa mắt chóng mặt khi làm việc trên cao có thể khiến người lao động bị ngã từ trên cao. Hậu quả của những trường hợp ngã từ trên cao rất nặng nề vì ngoài việc lực va chạm mạnh, thân thể của người lao động còn có nguy cơ vị đâm vì những vật liệu xây dựng dưới mặt đất.

Ngoài những nguyên nhân tai nạn xảy ra trong lúc làm việc, bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu đồng còn bảo vệ người lao động trước những rủi ro bên ngoài công trường, trên đường đi làm hoặc trong khi sinh hoạt tại gia đình. Như vậy, với bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu động, người lao động đã được bảo vệ toàn diện đối với nguy cơ tai nạn, cho dù tai nạn xảy ra trước, trong hoặc sau khi lao động.

4. Quyền lợi bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

Tham gia bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu được hưởng những quyền lợi gì là điều luôn luôn được những đơn vị nhà thầu hết sức quan tâm. Điều này liên quan tới việc doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả tiền bồi thường như thế nào khi rủi ro tai nạn xảy ra.

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm chi trả những khoản tiền sau đây: 1- Trường hợp người lao động bị chết hoặc suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên: 100 triệu đồng/người/vụ; 2- Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả theo Bảng trả tiền bồi thường theo quy định; 3- Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị được tính bằng 0,2% số tiền bảo hiểm/người/ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị nhưng không vượt quá 6 tháng trong mỗi sự kiện bảo hiểm; 4- Chi phí y tế thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm (Trường hợp này, nếu có bảo hiểm trùng, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà người được bảo hiểm đã giao kết).

Tổng số tiền bồi thường 4 mục trên không vượt quá 100 triệu đồng/người/vụ.

5. Gói bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu của Bảo hiểm Bảo Việt

Khi tham gia gói bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu của Bảo hiểm Bảo Việt, người lao động đươc lựa chọn tham gia các quyền lợi sau đây:

5.1. Quyền lợi bảo hiểm chính

a) Trường hợp tử vong do tai nạn: Bảo Việt chi trả quyền lợi 100 triệu đồng

b) Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Bảo Việt chi trả quyền lợi 100 triệu đồng

Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn có nghĩa là việc mất hoàn toàn khả năng làm công việc thường làm hoặc bất kỳ một công việc nào khác mà Người được bảo hiểm được trang bị đủ kiến thức hoặc được đào tạo để làm. Và việc mất hoàn toàn khả năng làm việc đó phải kéo dài ít nhất là 365 ngày liên tục tính từ ngày kết thúc điều trị và được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận vào cuối thời hạn 365 ngày này không có hy vọng phục hồi

c) Thương tật bộ phận vĩnh viễn: chi trả theo tỷ lệ thương tật. Tỷ lệ thương tật được tính dựa trên tình trạng và bộ phận thương tật thực tế và được quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền thương tật của Bảo Việt. Số tiền chi trả tối đa là 100% hạn mức bảo hiểm

Thương tật Bộ phận Vĩnh viễn là các thương tật cắt cụt/cắt bỏ/mất hoàn toàn bộ phận cơ thể được xác định sau khi điều trị tổn thương thân thể gây ra thương tật đó đã kết thúc; hoặc việc liệt/mất/hỏng hoàn toàn chức năng của bộ phận cơ thể với điều kiện việc liệt/mất/hỏng hoàn toàn chức năng phải kéo dài ít nhất là 365 ngày liên tục tính từ ngày kết thúc điều trị và được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận vào cuối thời hạn 365 ngày này không có hy vọng phục hồi.

d) Chi phí y tế: Công ty bảo hiểm chi trả những chi phí điều trị y tế nội/ngoại trú thực tế/hợp lý, thuốc men, vật tư y tế cần thiết theo chỉ định của bác sỹ, bao gồm cả chi phí vận chuyển khẩn cấp (loại trừ vận chuyển bằng đường hàng không và dịch vụ IPA/SOS) phát sinh do việc điều trị tổn thương thân thể do tai nạn, tối đa đến Số tiền bảo hiểm

5.2. Quyền lợi bổ sung

a) Quyền lợi trợ cấp ngày: Trợ cấp ngày trong thời gian nghỉ điều trị nội trú và/hoặc ngoại trú do tai nạn theo chỉ định của bác sỹ điều trị. Số tiền trợ cấp hàng ngày là 200.000đ/ngày và áp dụng cho tối đa 180 ngày/năm.

b) Quyền lợi mở rộng bảo hiểm tai nạn xe máy: Công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho sự kiện này dưới quyền lợi Bảo hiểm tai nạn tuân theo quy định của bộ Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời không chịu trách nhiệm với những rủi ro xảy ra do Người được bảo hiểm vi phạm Luật giao thông (bao gồm cả trường hợp NĐBH ngồi đằng sau xe).

c) Công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho các sự kiện này dưới quyền lợi Bảo hiểm tai nạn tuân theo quy định của bộ Hợp đồng bảo hiểm.

d) Điều khoản về chi phí giường/phòng: Chi phí giường/phòng thuộc phạm vi bảo hiểm là chi phí tiền phòng, giường cho NĐBH nằm điều trị (bao gồm phòng/giường trong các khoa dịch vụ/tự nguyện/chất lượng cao…). Trường hợp NĐBH sử dụng phòng từ 02 giường trở lên, Bảo hiểm Bảo Việt chỉ chi trả chi phí cho 01 giường bệnh phục vụ cho NĐBH.

5.3. Phí tham gia bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu của Bảo Việt

Với chương trình bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho người lao động tại Bảo Việt, mức phí tham gia bảo hiểm phụ thuộc vào các quyền lợi bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm lựa chọn tham gia. Quyền lợi chính là quyền lợi mặc định tham gia. Các quyền lợi bổ sung bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia hoặc không. Tham gia quyền lợi bổ sung nào sẽ phải đóng phí cho quyền lợi bổ sung đó. Để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn tham gia, Bảo Việt xây dựng một số lựa chọn tham gia như sau:

– Lựa chọn 1: Phí đóng 163.000đ/người/năm

STT Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm (VND) Phí bảo hiểm (VND)
1 Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 100 triệu 90.000
2 Trợ cấp 200.000 VND/ngày, tối đa 30 ngày 6 triệu 33.000
3 Chi phí y tế 5 triệu 40.000
  TỔNG   163.000

– Lựa chọn 2: Phí đóng 203.000đ/người/năm

STT Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm (VND) Phí bảo hiểm (VND)
1 Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 100 triệu 90.000
2 Trợ cấp 200.000 VND/ngày, tối đa 30 ngày 6 triệu 33.000
3 Chi phí y tế 10 triệu 80.000
  TỔNG   203.000

– Lựa chọn 3: Phí đóng 283.000đ/người/năm

STT Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm (VND) Phí bảo hiểm (VND)
1 Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 100 triệu 90.000
2 Trợ cấp 200.000 VND/ngày, tối đa 30 ngày 6 triệu 33.000
3 Chi phí y tế 20 triệu 160.000
  TỔNG   283.000

Biểu phí ngắn hạn

Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm (% phí năm)
Đến 3 tháng 40
Trên 3 tháng đến 6 tháng 60
Trên 6 tháng đến 9 tháng 80
Trên 9 tháng 100

Giảm phí bảo hiểm theo nhóm

Tham gia bảo hiểm từ Giảm phí (%)
Từ 50 – dưới 100 người 5
Từ 100 – dưới 200 người 10
Từ 200 người – dưới 500 người 15
Từ 500 người trở lên 20

6. Thủ tục tham gia bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

Thủ tục tham gia bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu cho người lao động tại Bảo hiểm Bảo Việt hết sức đơn giản và thuận tiện cho người tham gia. Bên mua bảo hiểm không cần tới trực tiếp văn phòng của Bảo Việt mà chỉ cần điền thông tin tham gia bảo hiểm vào mẫu giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm tai nạn của Bảo Việt. Sau khi điền giấy xong giấy yêu cầu, bên mua bảo hiểm gửi giấy yêu cầu qua Zalo hoặc Email cho nhân viên tư vấn của Bảo Việt. Bảo Việt phát hành chứng nhận bảo hiểm điện tử sau khi tiếp nhận giấy yêu cầu từ phía khách hàng.

Thủ tục thanh toán phí bảo hiểm cũng hết sức dễ dàng và an toàn. Bên mua chuyển khoản phí bảo hiểm trực tiếp vào tài khoản của Công ty Bảo Việt. 

Sau khi nhận được phí bảo hiểm, Bảo Việt phát hành chứng nhận điện tử và gửi lại cho khách hàng qua Email hoặc Zalo của khách. Trường hợp khách hàng yêu cầu nhận thêm bản cứng, ký tươi và đóng dấu mộc của Bảo Việt, Bảo Việt hỗ trợ trong ngày và gửi bản cứng tới địa chỉ khách hàng yêu cầu.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách! Vui lòng điền thông tin và gửi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

PHÒNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT TRỰC TUYẾN

- Văn phòng Hà Nội: 0979.216.616

- Văn phòng TP.HCM: 0976.100.778

- Hỗ trợ chung Toàn Quốc: 0968.000.448


7. Thủ tục bồi thường bảo hiểm tai nạn mức 100 triệu

7.1. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm tai nạn

Khi yêu cầu Bảo hiểm Bảo Việt trả tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau đây trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc chết :

  1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm.
  2. Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách người được bảo hiểm).
  3. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
  4. Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị : Giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc, hóa đơn thanh toán chi phí y tế . . .
  5. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm chết).

Ghi chú: Người được bảo hiểm có thể điều trị tai nạn tại bất kỳ bệnh viện, phòng khám nào. Miễn là các phòng khám, bệnh viện đó có đăng ký và giấy phép hoạt động hợp lệ theo quy định của Bộ Y Tế.

7.3. Chi trả tiền bảo hiểm

  1. Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Số tiền bảo hiểm được trả cho người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được uỷ quyền.
  3. Trường hợp người được bảo hiểm, người được uỷ quyền hoặc người thừa kế hợp pháp không trung thực trong việc thực hiện các quy định trong Điều khoản này, Bảo hiểm Bảo Việt có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm tuỳ theo mức độ vị phạm.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách! Vui lòng điền thông tin và gửi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 5 phút

PHÒNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT TRỰC TUYẾN

- Văn phòng Hà Nội: 0979.216.616

- Văn phòng TP.HCM: 0976.100.778

- Hỗ trợ chung Toàn Quốc: 0968.000.448


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách! Vui lòng điền thông tin và gửi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 5 phútLiên hệ tư vấn