Danh mục: Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp của Bảo hiểm Bảo Việt tập trung chăm sóc đối tượng khách hàng là những người có thu nhập cao, có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn thế giới. 

Liên hệ tư vấn