Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người CologneRe của Bảo Việt

Bảo hiểm tai nạn con người colognere
Bảo hiểm tai nạn con người Cologne Re của Bảo Việt có phạm vi bảo hiểm toàn cầu

Quy tắc Bảo hiểm  TAI NẠN CON NGƯỜI

(Mẫu đơn Cologne Re áp dụng theo công văn hướng dẫn số 1017BV/BHCN2002 ngày 22/04/2002) 

Đơn bảo hiểm này cùng với Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm  và các Sửa đổi bổ sung đính kèm sẽ được coi là một hợp đồng bảo hiểm và bất kỳ một từ hay thuật ngữ nào có nghĩa đặc trưng kèm theo thì từ ngữ hay thuật ngữ ấy luôn mang nghĩa đó trong toàn bộ Hợp đồng  bảo hiểm.

Người được bảo hiểm và BẢO VIỆT thống nhất:

1. Giấy yêu cầu bảo hiểm là một bộ phận cấu thành không thể tách rời và là cơ sở của hợp đồng này.

2. Người được bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng phải nộp phí bảo hiểm.

3. BẢO VIỆT nhận bảo hiểm theo các điều kiện của đơn bảo hiểm này.

4. Dưới đây là các điều kiện tiên quyết ràng buộc trách nhiệm của BẢO VIỆT.

    a. Người được bảo hiểm phải thực hiện hoặc tuân thủ mọi điều khoản của đơn bảo hiểm này.

    b. Giấy yêu cầu bảo hiểm phải đảm bảo trung thực.

Đơn bảo hiểm này không có giá trị nếu không có  chữ ký của người được uỷ quyền của BẢO VIỆT.

Để làm bằng chứng, đơn bảo hiểm này được ký theo sự chuẩn y của Ban Giám đốc BẢO VIỆT.

I. PHẠM VI BẢO HIỂM

Nếu trong thời gian đơn bảo hiểm có hiệu lực, Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể bất ngờ là nguyên nhân duy nhất và hoàn toàn độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến Chết, Tàn tật Vĩnh viễn trong vòng (2) hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, BẢO VIỆT sẽ  bồi thường cho Người được bảo hiểm, hoặc cho đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm  như qui định trong Bảng Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

I. CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

BẢO VIỆT không chịu trách nhiệm đối với

1. Chết và Thương tật thân thể

a) Xảy ra

    (i) Khi người được bảo hiểm đang tham gia (chơi hay tập luyện) vào các hoạt động loại trừ liệt kê dưới đây:

1.      Lặn dưới nước có sử dụng thiết bị lặn.

2.      Đấm bốc

3.      Leo núi.

4.      Các hoạt động trên không (trừ đi lại bằng đường hàng không).

5.      Đá bóng.

6.      Môn thể thao bay lượn

7.      Săn bắn

8.      Phóng lao

9.      Hockey trên băng

10.  Đi mô tô loại trừ xe đạp chân.

11.  Đi xe máy

12.  Nhảy dù

13.  Môn bóng ngựa

14.  Gôn

15.  Đi thuyền máy

16.  Đua các loại.

17.  Đua ngựa vượt rào.

18.  Môn nhào lượn trên không.

19.  Sử dụng máy móc làm mộc.

20.  Lướt ván và ảo thuật.

21.  Các môn thể thao mùa đông.

22.  Đấu vật.

23.  Du thuyền buồm cách xa bờ biển 5 km.

24.  Tham gia vào lực lượng hoặc các hoạt động hải quân, không quân.

    (ii) Cho những người chưa đủ 18 tuổi hay quá 65 tuổi vào thời điểm bắt đầu tham gia hợp đồng, trừ phi có qui định khác đi trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

b) Do

    (i) Người được bảo hiểm tự tử hay có ý định tự tử, cố ý tự gây thương tích hoặc dấn thân vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi có ý định cứu người.

    (ii) Hành động phạm tội và tội ác.

    (iii) Thương tật thân thể do hậu quả của chiến tranh (dù tuyên bố hay không tuyên bố), xâm lược, chiến sự, nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, hành động quân sự hay cướp chính quyền, nổi loạn, bạo loạn dân sự.

c) Phát sinh từ liên quan một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới các “Hoạt động Khủng bố” như định nghĩa trong đơn. Loại trừ này vẫn được áp dụng cho dù có một nguyên nhân hay sự kiện nào khác, dưới bất kỳ hình thức nào, đóng góp đồng thời hoặc dẫn tới thương tật thân thể.

2. Chết, thương tật thân thể phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ, là hậu quả hay đóng góp bởi:

a) Việc sử dụng chất kích thích hay thuốc ngủ trừ khi người được bảo hiểm chứng minh được rằng họ đã sử dụng thuốc theo đúng đơn thuốc và sự chỉ dẫn y tế của bác sỹ và không phải là điều trị cơn nghiện ma tuý hay chất kích thích.

b) Sử dụng rượu bia vượt quá nồng dộ theo qui định trong luật Giao thông hiện hành.

c) Thể lực hoặc trí nhớ suy giảm, bệnh hay thương tật có sẵn đã hoặc chưa khai báo cho Bảo Việt và chưa được BẢO VIỆT chấp nhận bảo hiểm bằng văn bản.

3. Chết, Thương tật thân thể hoặc các Chi phí y tế trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, là hậu quả hay đóng góp bởi:-

a) Thai sản, sinh nở hay ốm đau, bệnh tật mà không phải do tai nạn gây ra

b) Thương tật thân thể do một nguyên nhân phát triển theo quá trình từ từ.

c) Nguyên liệu vũ khí hạt nhân, bức xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ các nhiên liệu hạt nhân hay từ những chất thải hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân bốc cháy. Theo loại trừ này nổ sẽ bao gồm cả quá trình tự bốc cháy của phân huỷ hạt nhân.

d) Chất phóng xạ, chất độc, chất nổ hay những chất nguy hại khác từ bất kỳ một tổ hợp hạt nhân nổ hay một bộ phận của nó, nhiễm amiăng.

4. Thương tật thân thể trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ bệnh hoa liễu hay Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc phải (AIDS) hay các phức hợp liên quan tới AIDS (ARC) cho dù hội chứng này đã bị mắc theo con đường nào.

5. Chi phí đi lại trừ phi đã được Công ty bảo hiểm chấp thuận thanh toán bằng văn bản trước khi phát sinh những chi phí đó. Chí phí đi lại chỉ để phục vụ cho điều trị ngoại trú sẽ không được thanh toán. 

III. BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Bảo hiểm này chỉ bồi thường những quyền lợi sau đây nếu chúng được ghi trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm là được bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm

Số tiền bồi thường

Là tỉ lệ % của số tiền bảo hiểm

Thương tật thân thể bất ngờ trực tiếp dẫn tới:

 

1. Chết

100%

2. Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn không thể làm được công việc thường ngày.

100%

3. Thương tật Bộ phận Vĩnh viễn

 

Điếc hoàn toàn và vĩnh viễn

Cả 2 tai

1 tai         

 

70%

20%

Mất tiếng hoàn toàn (Câm)

50%

Mất hoàn toàn và vĩnh viễn

Thị lực của cả 2 mắt

Thị lực của 1 mắt

 

100%

50%

Mất do cắt bỏ hoặc mất hoàn toàn và vĩnh viễn khả năng sử dụng của

2 chi hoặc 1 chi và 1 mắt

1 tay từ bả vai

1 chân từ háng

Ngón chân cái – cả 2 đốt

                               – 1 đốt      

Bất kỳ ngón chân nào khác

Ngón tay cái – cả 2 đốt

                            – 1 đốt         

Ngón tay trỏ

Ngón tay giữa

Ngón nhẫn hoặc ngón út

Phẫu thuật tháo bỏ hàm dưới

Mất một phần ngón tay

 

 100%

50%

50%

10%

03%

02%

25%

10%

15%

10%

08%

25%

Số tiền được trả cho đốt ngón tay bị mất bằng 1/3 tỷ lệ quy định ở trên đối với ngón tay liên quan

Thương tật bộ phận vĩnh viễn không được liệt kê ở trên.

Số tiền được trả sẽ được xác định theo mức độ nghiêm trọng của thương tật này đối với những trường hợp thực tế khác được nêu ở trên mà không cần xem xét tới nghề nghiệp của người được bảo hiểm

4. Chi phí y tế:

    Chi phí thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo yêu cầu hoặc theo sự chỉ định của bác sỹ có bằng cấp và tất cả các chi phí y tế, hộ lý, thuê phòng và thuê xe cấp cứu

 

Bồi thường theo chi phí thực tế tối đa bằng Giới hạn trách nhiệm Chi phí y tế ghi trong Bản Phụ Lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm cho một thời hạn bảo hiểm.

IV. ĐỊNH NGHĨA 

1. Người được bảo hiểm là người có tên ghi trong bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với tư cách là Người được bảo hiểm.

2. Chủ hợp đồng (Nếu có) là một cá nhân hoặc tập thể yêu cầu bảo hiểm đại diện cho Người được bảo hiểm và được ghi trong bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với tư cách là Chủ hợp đồng.

3. BẢO VIỆT, Công ty bảo hiểm, Chúng tôi có nghĩa là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt nam (BẢO VIỆT) có trụ sở tại 35 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội, Việt nam.

4. Giấy yêu cầu bảo hiểm: có nghĩa là bất kỳ hình thức Giấy yêu cầu được Người được bảo hiểm hoặc Chủ hợp đồng ký tên, những lời khai và những thông tin sửa đổi hoặc bổ sung do Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện của Người được bảo hiểm cung cấp.

5. Tai nạn là sự kiện bất ngờ, không lường trước, gây ra bởi một lực bất ngờ ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể của Người được bảo hiểm.

6. Thương Tật Thân Thể có nghĩa là thương tật thân thể do một tai nạn gây ra. Một thương tật sẽ được coi là thương tật thân thể khi nó là hậu quả của một Tai nạn mà  không phải là kết quả tích tụ của một loạt các tai nạn hay chấn thương, và không trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, đóng góp bởi và/hoặc bị làm trầm trọng bởi sự suy nhược cơ thể, khuyết tật, quá trình lão hoá hay bệnh tật đã có trước khi tham gia Đơn bảo hiểm này. Suy nhược cơ thể, khuyết tật, quá trình lão hoá hay bệnh tật được coi là có trước khi cấp đơn nếu đã được chẩn đoán bởi một chuyên gia y tế trước ngày cấp  đơn, hoặc trong trường hợp chưa được chẩn đoán thì theo ý kiến của một chuyên gia y tế Người được bảo hiểm dã phải nhận biết được sự tồn tại của nó trước ngày bắt đầu của Hợp đồng này.

7. Nguy hại tới sức khoẻ/tình trạng đe doạ đến tính mạng là tình trạng sức khoẻ mà theo ý kiến của Công ty cứu trợ và Bảo Việt là một tình trạng cần phải điểu trị khẩn cấp để tránh tử vong hay ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ hiện tại hoặc sau này. Sự nguy kịch sẽ được xét đoán theo hoàn cảnh địa phương, bản chất của điều trị khẩn cấp  và khả năng cung cấp dịch vụ của địa phương nơi tai nạn xảy ra.

8. Hoạt động khủng bố

a) “Hoạt động Khủng bố” sẽ có nghĩa là những hành động cố ý và bất hợp pháp:

    (i) được các quan chức chính phủ có thẩm quyền tuyên bố là hành động khủng bố hoặc có liên quan tới khủng bố; hoặc

    (ii) bao gồm, liên quan, hoặc quan hệ tới việc sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, hành hung hoặc làm hại tới người, tài sản hữu hình hay vô hình, tới môi trường, hoặc nguồn tài nguyên, và hành động đó được thực hiện với mục đích, hoàn toàn hoặc một phần để: 

     – Quảng bá hay đẩy mạnh một sự nghiệp hay mục tiêu chính trị, tư tưởng, triết học, sắc tộc, dân tộc, xã hội hay tôn giáo của chính thủ phạm hoặc của một tổ chức, hiệp hội hay một nhóm liên quan tới thủ phạm đó.

    – Gây ảnh hưởng, phá hại hay can thiệp vào các hoạt động, hay chính sách của chính phủ.

    – hăm doạ, ép buộc hoặc đe doạ toàn bộ quần chúng hay một bộ phận của quần chúng; hoặc

    – phá hại hay can thiệp vào nên kinh tế quốc dân hoặc một bộ phận của nền kinh tế quốc dân;

    (iii) bao gồm, liên quan, hoặc quan hệ hoàn toàn hoặc một phần với những hoạt động sau, hay đe doạ thực thi những hành động đó:

    – cướp hoặc phá phương tiện giao thông vận tải, bao gồm nhưng không giới hạn ở tàu bay, vệ tinh, máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc xe cơ giới;

    – bắt cóc và bắt giữ con tin

    – sử dụng vũ khí hoặc thiết bị sinh học, hoá học, phóng xạ, hay nguyên liệu hạt nhân;

    – sử dụng bom, bom cháy, chất nổ hoặc súng ngắn;

    – gây rối hoặc phá hại những hệ thống công cộng và dịch vụ thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở những hệ thống dịch vụ sau: điện, khí tự nhiên, năng lượng, bưu điện, liên lạc, viễn thông, thông tin, giao thông công cộng, nước, nhiên liệu, cống và hệ thống nước thải;

    – làm thương hay ám sát các quan chức chính phủ do dân bầu hoặc dân cử;

    – chiếm giữ, phong toả, can thiệp, phá huỷ hay phá hoại các toà nhà chính phủ, các tổ chức thể chế, các buổi lễ, sự kiện, tài sản hữu hình hay vô hình và những tài sản khác; hoặc

    – chiếm giữ, phong toả, can thiệp hoặc phá huỷ các đường hầm, đường, phố, đường cao tốc, hoặc những nơi dùng cho việc giao thông vận tải công cộng,

b. Những hoạt động miêu tả trong phần a (iii) ở trên sẽ bị coi là Hành động Khủng bố trừ khi Người được bảo hiểm có thể chứng tỏ được cho Công ty bảo hiểm rằng những hành động đó hoặc việc hăm doạ thực thi những hành động đó là chỉ xuất phát từ mục đích hoàn toàn cá nhân của thủ phạm và hoàn toàn không liên quan tới việc

    (i) quảng bá hay đẩy mạnh một sự nghiệp hay mục tiêu chính trị, tư tưởng, triết học, sắc tộc, dân tộc, xã hội hay tôn giáo của chính thủ phạm hoặc của một tổ chức, hiệp hội hay một nhóm liên quan tới thủ phạm đó.

    (ii) ảnh hưởng, phá hại hay can thiệp vào các hoạt động, hay chính sách của chính phủ.

    (iii) hăm doạ, ép buộc hoặc đe doạ toàn bộ quần chúng hay một bộ phận của quần chúng; hoặc

    (iv) phá hại hay can thiệp vào nên kinh tế quốc dân hoặc một bộ phận của nền kinh tế quốc dân; hoặc

9. Leo núi: Có nghĩa là leo vách đá hay leo núi cần thiết phải sử dụng dây hay thiết bị trợ giúp.

10. Đi lại bằng đường hàng không: có nghĩa là quá trình Người được bảo hiểm đi lên, ở trên hoặc đi xuống các máy bay chuyên chở hành khách có giấy phép đăng ký với tư cách là một hành khách chứ không phải với tư cách là một thành viên của phi hành đoàn hay tham gia vào bất kỳ hoạt động kỹ thuật hay chuyên ngành nào trên máy bay.

11. Bóng đá: không bao gồm bóng đá nghiệp dư.

12. Đi xe mô tô: bao gồm cả việc ngồi đằng sau xe.

13. Đi thuyền máy: có nghĩa là việc sử dụng thuyền có trang bị động cơ công suất chạy hơn 30 hải lý một giờ.

14. Các cuộc đua không bao gồm chạy đua.

15. Máy móc làm mộc không bao gồm các dụng cụ xách tay được sử dụng bằng tay và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích cá nhân không dùng vì mục đích kiếm tiền.

16. Các môn thể thao mùa đông: không bao gồm các môn đánh bi trên tuyết hay trượt băng.

17. Đấu vật: bao gồm cả môn võ Judo, Karate và bất kỳ hình thức đấu tay không nào.

18. Mất các chi có nghĩa là:

Trong trường hợp mất chân do phải cắt bỏ đến hoặc trên mắt cá chân hay mất chức năng sử dụng toàn bộ vĩnh viễn hoàn toàn chân hay bàn chân.

Trong trường hợp mất tay do phải cắt bỏ ít nhất toàn bộ 4 ngón tay của một bàn tay hay mất chức năng sử dụng vĩnh viễn hoàn toàn tay hay bàn tay.

19. Mất mắt: bao gồm cả trường hợp mất hoàn toàn thị lực và không thể phục hồi được.

20. Thương tật Toàn bộ Vĩnh viễn có nghĩa là việc mất hoàn toàn khả năng làm công việc thường làm hoặc bất kỳ một công việc nào khác mà Người được bảo hiểm được trang bị đủ kiến thức hoặc được đào tạo để làm. Và việc mất hoàn toàn khả năng làm việc đó phải kéo dài ít nhất là 104 tuần và vào cuối thời hạn 104 tuần này Người được bảo hiểm không có hy vọng sức khoẻ được cải thiện hơn nữa.

V. ĐIỀU KIỆN

1. Lựa chọn Quyền lợi

Quyền lợi mục 4 có thể không được chấp nhận bảo hiểm nếu không tham gia quyền lợi mục 1,2 và 3.

Quyền lợi bảo hiểm mục 3 có thể không được chấp nhận bảo hiểm nếu không tham gia quyền lợi bảo hiểm mục 1,2 hoặc tham gia với Số tiền bảo hiểm lớn hơn mục 1,2.

Quyền lợi bảo hiểm mục 2 có thể  không được chấp nhận bảo hiểm nếu không tham gia quyền lợi bảo hiểm mục 1 hoặc tham gia với Số tiền bảo hiểm lớn hơn mục 1.

Quyền lợi bảo hiểm mục 1 có thể không được chấp nhận bảo hiểm nếu chỉ tham gia duy nhất quyền lợi này.

2. a) Đối với một thương tật, Người được bảo hiểm chỉ được hưởng một trong số những quyền lợi được liệt kê từ mục 1 đến 3. Quyền lợi nào cao nhất sẽ được áp dụng.

b) Trường hợp xảy ra tai nạn phát sinh khiếu nại đòi quyền lợi bảo hiểm vượt quá 40% của bất kỳ Quyền lợi bảo hiểm từ mục 1 đến 3. Sau khi bồi thường, đơn bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực.

c) Chỉ thanh toán tiền bảo hiểm theo Quyền lợi bảo hiểm mục 2 sau khi Tàn tật toàn bộ vĩnh viễn đã kéo dài quá 104 tuần.

d) Tổng số tiền được trả theo Quyền lợi bảo hiểm mục 3 cho một cá nhân được bảo hiểm liên quan đến cùng một tai nạn sẽ không được vượt quá 100% của số tiền đã ghi trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

e) Nếu người được bảo hiểm không tham gia quyền lợi bảo hiểm chết, BẢO VIỆT sẽ không giải quyết Quyền lợi bảo hiểm mục 2 hay 3 ít nhất là 13 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn. Quyền lợi bảo hiểm này chỉ được trả nếu người được bảo hiểm không bị chết trong vòng 13 tuần do hậu quả của chính tai nạn đó.

Nếu người được bảo hiểm tham gia Quyền lợi bảo hiểm chết nhỏ hơn Quyền lợi bảo hiểm mục 2 hoặc 3, BẢO VIỆT chỉ giải quyết cho Quyền lợi bảo hiểm mục 2 hoặc 3 không vượt quá Quyền lợi bảo hiểm chết cho đến 13 tuần sau ngày xảy ra tai nạn, phần còn lại được trả nếu người được bảo hiểm không bị chết trong thời gian đó do hậu quả của tai nạn này.

f) Không có khoản tiền bảo hiểm nào trả cho người được bảo hiểm được tính lãi.

g) Không trả tiền bảo hiểm do không có khả năng tham gia vui chơi hay giải trí.

 

3. Đối với Quyền lợi mục 4 – Chi phí Y tế, nếu Người được bảo hiểm có một bảo hiểm khác bồi thường cho chi phí y tế điều trị cho cùng thương tật được bảo hiểm dưới đơn này, BẢO VIỆT sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường hoặc đóng góp bồi thường tối đa không vượt quá tỉ lệ trách nhiệm của mình đối với các chi phí đó và trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền bảo hiểm Chi phí Y tế quy định trong bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

4. Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường theo đơn này trừ phi ngay sau khi xảy ra thương tật Người được bảo hiểm ngay lập tức tiến hành những điều trị cần thiết và làm theo tư vân của chuyên gia y tế  có trình độ chuyên môn.

5. Ngay sau khi có thể thực hiện được và trong mọi trường hợp trong vòng 14 ngày kể từ khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại, người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho BẢO VIỆT.

6. Người được bảo hiểm phải, bằng chi phí của mình, cung cấp cho BẢO VIỆT Giấy chứng nhận bảo hiểm, thông tin và những bằng chứng mà BẢO VIỆT yêu cầu cung cấp theo mẫu quy định của BẢO VIỆT. Để giải quyết bồi thường, Người được bảo hiểm bằng chi phí của BẢO VIỆT phải khám giám định y khoa khi có yêu cầu.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết BẢO VIỆT sẽ yêu cầu xuất trình Giấy chứng tử và bàng chi phí của Côngty có thể yêu cầu khám nghiệm tử thi.

7. Khi Người được bảo hiểm hay Người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm đã nhận toàn bộ số tiền bảo hiểm, BẢO VIỆT sẽ được miễn khỏi mọi trách nhiệm theo đơn. Và Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm không có quyền khiếu nại hay kiện tụng BẢO VIỆT. Nếu có nhiều người đồng hưởng lợi hợp đồng của Người được bảo hiểm,  quyền lợi bảo hiểm trả trong trường hợp này là tổng số tiền được ghi trong bản Phụ lục hoặc Giấy Chứng nhận bảo hiểm.

8. BẢO VIỆT sẽ không bị ràng buộc phải chấp nhận hay tuân theo bất kỳ thông báo nào về sự uỷ thác, định giá, thế chấp, chuyển nhượng hay bất kỳ giao dịch nào khác đối với hoặc có liên quan đến đơn bảo hiểm này.

9. Người được bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng phải thông báo cho BẢO VIỆT trong thời gian hợp lý về bất kỳ sự thay đổi nào liên quan liên quan đến công việc, nghề nghiệp hay hoạt động của người được bảo hiểm và phải đóng phí bổ sung theo yêu cầu của BẢO VIỆT do có những thay đổi đó.

10. Nếu bất kỳ một phần phí bảo hiểm hay phí bảo hiểm tái tục nào được tính toán trên những cơ sở ước tính của người được bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng phải lưu giữ bản hồ sơ chuẩn chứa đựng mọi chi tiết liên quan và tạo điều kiện cho BẢO VIỆT kiểm tra hồ sơ đó. Trong vòng 01 tháng kể từ khi kết thúc mỗi thời hạn bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng phải cung cấp đầy đủ các thông tin mà BẢO VIỆT yêu cầu. Phí bảo hiểm hoặc phí bảo hiểm tái tục sẽ được BẢO VIỆT điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin được cung cấp đó.

11. Những từ sử dụng ở giống đực trong đơn này sẽ được hiểu là giống cái nếu phù hợp.

12. BẢO VIỆT hoặc người được bảo hiểm hay chủ hợp đồng có thể huỷ bỏ đơn bảo hiểm này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 7 ngày cho phía bên kia theo địa chỉ được biết cuối cùng. Nếu BẢO VIỆT gửi thông báo huỷ bỏ thì người được bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng sẽ được hoàn phí theo tỷ lệ với phần thời gian còn lại của đơn bảo hiểm, ngược lại, nếu người được bảo hiểm hoặc chủ hợp đồng yêu cầu huỷ bỏ thì sẽ được hoàn trả phần phí bảo hiểm còn lại sau khi trừ đi phần phí bảo hiểm cho thời hạn đã được bảo hiểm được tính theo biểu phí ngắn hạn, với điều kiện là cho tới thời điểm huỷ đơn không có khiếu nại nào xảy ra.

13. Bất kỳ khiếu nại nào thể hiện gian lận hay không trung thực hoặc nếu có hành vi gian dối hoặc có mưu kế trục lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm hoặc đại diện Người được bảo hiểm về bất kỳ phương diện nào nhằm lấy tiền bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này thì Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bị huỷ bỏ ngay lập tức và Người được bảo hiểm sẽ mất toàn bộ Quyền lợi bảo hiểm cũng như phí bảo hiểm.

14. Không có kiện tụng nào sẽ được tiến hành đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm này trước thời hạn kết thúc sáu mươi (60) ngày kể từ khi bằng chứng khiếu nại được cung cấp. Cũng như vậy, không có kiện tụng tương tự nào được phép đưa ra sau hai năm kể từ ngày bồi thường được giải quyết.

15. Các bên đồng ý rằng Luật pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ có hiệu lực và chi phối tất cả những xung đột và mâu thuẫn giữa các bên liên quan đến Quy tắc bảo hiểm này

16. Toàn bộ những tranh chấp phát sinh theo Đơn này sẽ được giải quyết bởi một Trọng tài do các bên tranh chấp chỉ định. Nếu hai bên không thông nhất được một trọng tài thì tranh chấp sẽ được giải quyết bởi hai Trọng tài, mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên kia. Trường hợp hai Trọng tài không thống nhất được cách giải quyết thì hai bên sẽ chỉ định một Trọng tài trung gian. Trọng tài trung gian sẽ làm chủ toạ trong phiên toà phán xử. Quyết định của trọng tài trung gian này sẽ là điều kiện tiên quyết quyền khiếu nại Bảo Việt.

ĐIỂU KIỆN ĐẶC BIỆT

17. Chết, Thương tật hay chi phí y tế là hậu quả trực tiếp của việc Người được bảo hiểm tiếp xúc với rủi ro được coi là được gây ra bởi Thương tật thân thể bất ngờ.

18. Mất tích. BẢO VIỆT sẽ coi là Người được bảo hiểm bị chết và sẽ bồi thường Quyền lợi chết nếu Người được bảo hiểm bị mất tích trong vòng 12 tháng liên tục và có đủ bằng chứng dẫn BẢO VIỆT đến kết luận rằng người đó đã bị Thương tật thân thể và thương tật đó dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, người (những người) nhận tiền bồi thường sẽ cam kết rằng nếu sau khi nhân tiền bồi thường, Người được bảo hiểm lại được phát hiện ra còn sống thì họ sẽ hoàn trả lại BẢO VIỆT số tiền đó.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG 1 – QUYỀN LỢI TRỢ CẤP TUẦN

Sửa đổi bổ sung này mở rộng phạm vi bảo hiểm của đơn như sau:

Trong thời hạn bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật thân thể bất ngờ, là nguyên nhân duy nhất và hoàn toàn độc lập với bất kỳ một nguyên nhân nào khác, dẫn tới Thương Tật Tạm thời, Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán trợ cấp tuần cho Người được bảo hiểm như qui định trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Các điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ quy định trong đơn vẫn được tuân thủ.

Trong sửa đổi bổ sung này

1. Thương tật tạm thời được bảo hiểm là thương tật khiến cho Người được bảo hiểm hoàn toàn không có khả năng thực hiện được công việc thường làm như khai báo trong giấy yêu cầu bảo hiểm.

2. Trợ Cấp Tuần có nghĩa là toàn bộ số tiền bồi thường theo tuần do người được bảo hiểm lựa chọn và được Công ty bảo hiểm chấp thuận, nhưng tối đa không vượt quá 100% thu nhập tuần thực tế. Khách hàng phải cung cấp thu nhập tuần trước khi Công ty cung cấp bản chào phí. Khi có khiếu nại, số tiền bồi thường theo Trợ cấp tuần sẽ được tính dựa trên Số tiền bảo hiểm Trợ cấp tuần ghi trong Bảng Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc 100% thu nhập tuần thực tế của Người được bảo hiểm, số nào nhỏ hơn sẽ được áp dụng.

3. Thu Nhập Tuần là 1/52 thu nhập năm.

4. Thu Nhập Năm có nghĩa là

4.1.   nếu người được bảo hiểm là người làm công, toàn bộ thu nhập năm hoặc tổng lương năm và các loại phụ cấp người được bảo hiểm được trả tại thời điểm bị thương tật nhưng không bao gồm tiền thưởng, hoa hồng, tiền làm ngoài giờ.

Đối với những người đang làm việc theo hợp đồng thời hạn ngắn hơn một năm “Thu nhập Năm “ có nghĩa là toàn bộ số tiền người đó được trả trong toàn bộ thời gian hợp đồng, bao gồm cả phụ cấp ăn ở nhưng loại trừ những khoản tạm ứng.

4.2.  nếu người được bảo hiểm là người tự doanh, là tổng doanh thu trung bình của 12 tháng trước ngày xảy ra Thương tật của người đó sau khi đã trừ đi những chi phí cần thiết để có được doanh thu kể trên. Nếu người được bảo hiểm bắt đầu công việc kinh doanh đó ít hơn 12 tháng thì thu nhập trung bình của thời gian đó.

ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO SỬA ĐỔI BỔ SUNG 1

 1. Người được bảo hiểm sẽ không được tham gia Sửa đổi bổ sung này nếu không tham gia quyền lợi 1,2,3.
 2. Công ty sẽ thanh toán 1/7 số tiền Trợ cấp tuần cho mỗi ngày Thương tật tạm thời khi Tàn tật đó kéo dài ít hơn một tuần.
 3. Bồi thường cho Thương tật Tạm thời (Trợ cấp tuần) sẽ được thanh toán 4 tuần một lần vào cuối tuần thứ tư và trợ cấp tuần sẽ được thanh toán ngay khi Công ty nhận được đủ bằng chứng bằng văn bản.
 4. Nếu người được bảo hiểm bị Thương tật Tạm thời và đã được hưởng quyền lợi theo đơn bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động hay một đơn nào khác thì Số tiền được bồi thường đó sẽ bị trừ đi khỏi Trợ cấp tuần được hưởng theo đơn này. Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức cho Công ty nếu họ có bảo hiểm khác  cũng  bồi thường trợ cấp tuần và trợ cấp tuần này cộng với quyền lợi Trợ cấp tuần dưới đơn này vượt quá thu nhập của họ.
 5. Bảo hiểm dưới sửa đổi bổ sung này sẽ chấm dứt khi Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của họ được bồi thường toàn bộ quyền lợi Trợ cấp tuần như quy định trong Bản Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mức trách nhiệm cho quyền lợi Trợ cấp tuần là mức áp dụng cho một thời hạn bảo hiểm.
 6. Nếu người được bảo hiểm bị hai hay nhiều tai nạn gây ra thương tật tạm thời và thời gian bị thương tật tạm thời do những tai nạn đó gây ra trùng nhau thì người được bảo hiểm sẽ chỉ được hưởng một lần trợ cấp tuần cho thời gian thương tật tạm thời đó.
 7. Bồi thường Trợ cấp tuần sẽ kết thúc khi Người được bảo hiểm được coi là đã hồi phục có thể làm lại được công việc trước đây của họ như khai báo trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và ghi trong Bản phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc được bác sỹ do Bảo Việt chỉ định thông báo là đã phục hồi sức khoẻ, cho dù thực tế họ đã quay lại tiếp tục thực hiện công việc đó hay chưa.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2

DỊCH VỤ CỨU TRỢ ÁP DỤNG TRONG  PHẠM VI  LÃNH THỔ VIỆT NAM

Phụ lục này sẽ cung cấp và thanh toán  cho Người được bảo hiểm các chi phí dịch vụ cứu trợ khẩn cấp trong phạm vi lãnh thổ Việt nam phát sinh do Người được bảo hiểm bị tai nạn khi đi ra khỏi  nơi cư trú đã khai báo, nhưng tối đa không vượt quá US$50.000 một thời hạn bảo hiểm và luôn tuân thủ theo những điều kiện trong đơn và những qui định trong sửa đổi bổ sung này.

1. Hỗ trợ nhắn tin khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp hay Người được bảo hiểm phải nhập viện, Công ty cứu trợ, khi có yêu cầu của Người được bảo hiểm hay người đi cùng, sẽ nhắn tin  cho người nhà biết.

2. Cung cấp các thông tin về dịch vụ y tế

Công ty Cứu trợ  sẽ, khi có yêu cầu, cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại và, nếu có thể, giờ làm việc của bác sỹ, bệnh viện, phòng khám,  nha sỹ, phòng khám răng trong phạm vi lãnh thổ Việt nam (gọi chung là “Người cung câp dịch vụ y tế”). Công ty cứu trợ sẽ không trực tiếp điều trị hay chẩn đoán và mặc dù Công ty cứu trợ cung cấp  những thông tin về “Người cung cấp dịch vụ y tế”  nhưng quyền quyết định lựa chọn bác sỹ và cơ sở khám nào thuộc về Người được bảo hiểm. Tuy nhiên Công ty cứu trợ sẽ cố gắng hết sức và cẩn trọng khi tư vấn “Người cung cấp dịch vụ y tế” cho Người được bảo hiểm.

3. Bảo lãnh thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện, theo dõi sức khoẻ trong và sau khi nằm viện.

Người được bảo hiểm có tham gia quyền lợi Chi phí y tế, nếu  phải nhập viện thì Công ty cứu trợ sẽ giúp thu xếp  nhập viện cho Người được bảo hiểm khi họ yêu cầu. Công ty cứu trợ cũng, khi  có ủy quyền của Bảo Việt, thay mặt Bảo Việt bảo lãnh thanh toán viện phí cho Người được bảo hiểm trong phạm vi quyền lợi Chi phí y tế mà Người được bảo hiểm  được hưởng. Ngoài ra, Công ty cứu trợ sẽ giám sát tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm cùng với bác sỹ điều trị, và sẽ đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo mật thông tin và  thực thi trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn cho phép.

4. Thu xếp và thanh toán các chi phí vận chuyển y tế cấp cứu

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển cứu trợ bằng máy bay/đường bộ, chăm sóc Người bệnh trong khi di chuyển,  trao đổi thông tin về Người bệnh, thiết bị phu trợ cần thiết cho việc di chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm đang trong tình trạng nguy kịch tới một bệnh viện gần nhất, trong phạm vi lãnh thổ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, có phương tiện điều trị hợp lý. Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí cần thiết liên quan tới việc di chuyển cấp cứu trên.

Công ty cứu trợ có quyền quyết định liệu tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm đã nguy cấp đến mức phải vận chuyển cấp cứu hay không. Ngoài ra, Công ty cứu trợ cũng có quyền quyết định địa điểm vận chuyển Người được bảo hiểm đến, và các phương tiện cũng như phương thức vận chuyển dựa trên hoàn cảnh thực tế phát sinh mà Công ty cứu trợ nhận biết được tại thời điểm đó.

Việc vận chuyển cấp cứu chỉ được thực hiện khi những điều trị cần thiết không thể có được ở nơi xảy ra tai nạn và với điều kiện là phải có sự phê chuẩn của BảO VIệT trước khi vận chuyển và chứng nhận của Bác sỹ hoặc Chuyên gia điều trị  khẳng định rằng những điều trị cần thiết không thể có được tại nơi xảy ra tai nạn.

5. Thu xếp và thanh toán các chi phí hồi hương

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển Người được bảo hiểm trở về nơi cư trú của họ sau chuyến di chuyển y tế cấp cứu đưa Người được bảo hiểm đi điều trị nội trú tại một nơi không phải là nơi cư trú của Người được bảo hiểm trong lãnh thổ Việt nam. Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí cần thiết, hợp lý phát sinh trong quá trình thu xếp vận chuyển.

Công ty cứu trợ có quyền quyết định phương tiện hay phương thức vận chuyển hồi hương dựa trên hoàn cảnh thực tế phát sinh mà Công ty cứu trợ nhận biết được tại thời điểm đó.

6. Thu xếp và thanh toán hồi hương thi hài

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển thi hài Người được bảo hiểm từ nơi chết về nơi cư trú của họ hoặc thu xếp mai táng tại nơi chết theo đề nghị của thân quyến và với sự chấp thuận của Bảo Việt. Bảo Việt sẽ thanh toán tất cả các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh cho việc hồi hương hay mai táng đó.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU CỨU TRỢ KHẨN CẤP

 1. Yêu cầu cứu trợ

Trong trường hợp khẩn cấp, người được bảo hiểm hoặc người đại diện phải gọi điện ngay lập tức đến trung tâm cứu trợ  của Công ty Cứu trợ IPA theo  chi tiết liên hệ sau:

Số điện thoại : +662 039 5705

Để Công ty cứu trợ có thể quyết định biện pháp  trợ giúp, Người được bảo hiểm phải cung cấp những thông tin sau đây khi liên hệ:

 • Tên người được bảo hiểm, số Hợp đồng bảo hiểm và ngày hết hạn.
 • Số điện thoại và địa điểm có thể liên hệ.
 • Mô tả vắn tắt tình trạng và bản chất của tình trạng cần được cứu trợ.

 2. Trường hợp tính mạng bị đe dọa:

Trường hợp tính mạng của người được bảo hiểm ở trong tình trạng nguy kịch, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải cố gắng thu xếp vận chuyển cấp cứu tới một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn bằng phương tiện thích hợp nhất, và phải thông báo cho Công ty cứu trợ càng sớm càng tốt.

3. Nhập viện trước khi Thông báo cho Công ty Cứu trợ:

Trường hợp Người được bảo hiểm  bị thương tật thân thể cần thiết phải nhập viện, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải thông báo cho Công ty Cứu trợ biết trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập viện. Trường hợp không thực hiện thông báo trong thời hạn quy định trên, Công ty cứu trợ  có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm phải chịu một phần chi phí vượt trội không hợp lý phát sinh do việc thông báo chậm trễ đó.

4. Trường hợp yêu cầu Vận chuyển y tế cấp cứu

Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu vận chuyển y tế cấp cứu hoặc hồi hương, các điều kiện sau đây phải được tuân thủ:

a) Để giúp Trung tâm Cứu trợ có biện pháp kịp thời, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải thông báo:

 • tên, địa chỉ, số điện thoại của bệnh viện mà người được bảo hiểm đã được chuyển đến.
 • tên, địa chỉ, số điện thoại của bác sỹ điều trị, và nếu cần bác sỹ gia đình, nếu có.

b) Nhóm chuyên gia y tế của Công ty Cứu trợ được phép tiếp xúc với Người được bảo hiểm để nắm được tình trạng sức khoẻ của họ. Nếu Người được bảo hiểm không tuân thủ trách nhiệm trên, Người được bảo hiểm sẽ không được nhận bất kỳ một hình thức cứu trợ y tế nào, trừ phi có lý do hợp lý để chứng minh rằng họ không thể thực hiện được nghĩa vụ trên.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG 3

DỊCH VỤ CỨU TRỢ  ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI TOÀN THỂ GIỚI

Phụ lục này sẽ cung cấp và thanh toán  cho Người được bảo hiểm các chi phí dịch vụ cứu trợ khẩn cấp phát sinh do Người được bảo hiểm bị tai nạn khi đi ra khỏi  nơi cư trú đã khai báo, nhưng tối đa không vượt quá US$50.000 một thời hạn bảo hiểm và luôn tuân thủ theo những điều kiện trong đơn và những qui định trong sửa đổi bổ sung này.

1. Hỗ trợ về dịch vụ du lịch:

a) Thông tin về tiêm chủng và thị thực

Công ty cứu trợ, khi có yêu cầu, sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến thị thực và tiêm chủng tại nước Người được bảo hiểm sẽ tới.

b) Thông tin về Đại sứ quán

Công ty cứu trợ, khi có yêu cầu, sẽ cung cấp địa chỉ, số điện thoại và giờ làm việc của các Lãnh sự, Đại sứ quán gần nhất, trên toàn cầu.

c) Hỗ trợ khi mất hành lý

Công ty cứu trợ  sẽ hỗ trợ Người được bảo hiểm bị mất hành lý khi đi ra khỏi lãnh thổ Việt nam bằng cách hướng dẫn họ tới những cơ quan chức năng liên quan.

d) Hỗ trợ khi mất Hộ chiếu

Công ty cứu trợ sẽ hỗ trợ Người được bảo hiểm bị mất hộ chiếu khi đi ra khỏi lãnh thổ Việt nam bằng cách hướng dẫn họ tới những cơ quan chức năng liên quan để xin cấp lại hộ chiếu.

e) Hỗ trợ nhắn tin khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp hay Người được bảo hiểm phải nhập viện, Công ty cứu trợ, khi có yêu cầu của Người được bảo hiểm hay người đi cùng, sẽ nhắn tin  cho người nhà, bạn bè hay đồng nghiệp biết.

Các dịch vụ trên chỉ mang tính chất tư vấn. Công ty cứu trợ không có trách nhiệm thu xếp các cuộc hẹn.  Người được bảo hiểm sẽ tự thu xếp lấy. 

2. Hỗ trợ y tế:

a) Tư vấn y tế qua điện thoại

Công ty cứu trợ  sẽ hỗ trợ tư vấn về y tế cho Người được bảo hiểm qua điện thoại.

 b) Thông tin về dịch vụ y tế

Công ty Cứu trợ  sẽ, khi có yêu cầu, cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại và, nếu có thể, giờ làm việc của bác sỹ, bệnh viện, phòng khám,  nha sỹ, phòng khám răng trong phạm vi lãnh thổ của chương trình lựa chọn (gọi chung là “Người cung cấp dịch vụ y tế”). Công ty cứu trợ sẽ không trực tiếp điều trị hay chẩn đoán và mặc dù Công ty cứu trợ cung cấp  những thông tin trên nhưng quyền quyết định lựa chọn bác sỹ và cơ sở điều trị nào thuộc về Người được bảo hiểm. Tuy nhiên Công ty cứu trợ sẽ cố gắng hết sức và cẩn trọng khi tư vấn “Người cung cấp dịch vụ y tế” cho Người được bảo hiểm.

 c) Thu xếp hẹn bác sỹ

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp hẹn với bác sỹ địa phương cho Người được bảo hiểm để khám hoặc điều trị.

d) Thu xếp nhập viện

Nếu người được bảo hiểm lâm vào tình trạng nguy kịch cần phải nhập viện thì Công ty cứu trợ sẽ thu xếp nhập viện cho Người được bảo hiểm khi có yêu cầu.

e) Cung cấp thuốc đặc trị

Công ty cứu trợ sẽ điều phối các loại thuốc đặc trị cần thiết cho việc chăm sóc và/hoặc điều trị cho Người được bảo hiểm nhưng với điều kiện những loại thuốc đó không sẵn có tại địa phương đó. Việc cung cấp các loại thuốc đặc trị sẽ tuân thủ theo luật pháp và qui chế địa phương liên quan tới nhập khẩu và cung cấp những sản phẩm đó. Bảo Việt sẽ thanh toán những chi phí liên quan tới việc cung cấp thuốc thiết yếu kể trên.

f) Bảo lãnh thanh toán các chi phí y tế phát sinh trong thời gian nằm viện, theo dõi sức khoẻ trong và sau khi nằm viện.

Người được bảo hiểm có tham gia quyền lợi Chi phí y tế, nếu  phải nhập viện thì Công ty cứu trợ sẽ giúp thu xếp  nhập viện cho Người được bảo hiểm khi họ yêu cầu. Công ty cứu trợ cũng, khi  có ủy quyền của Bảo Việt, thay mặt Bảo Việt bảo lãnh thanh toán viện phí cho Người được bảo hiểm trong phạm vi quyền lợi Chi phí y tế mà Người được bảo hiểm  được hưởng. Ngoài ra, Công ty cứu trợ sẽ giám sát tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm cùng với bác sỹ điều trị, và sẽ đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ bảo mật thông tin và  thực thi trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn cho phép.

g) Thu xếp và thanh toán các chi phí vận chuyển y tế cấp cứu

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển cứu trợ bằng máy bay/đường bộ, chăm sóc Người bệnh trong khi di chuyển,  trao đổi thông tin về Người bệnh, thiết bị phu trợ cần thiết cho việc di chuyển cấp cứu Người được bảo hiểm đang trong tình trạng nguy kịch tới một bệnh viện gần nhất, trong phạm vi lãnh thổ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, có phương tiện điều trị hợp lý. Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí cần thiết liên quan tới việc di chuyển cấp cứu trên.

Công ty cứu trợ có quyền quyết định liệu tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm đã nguy cấp đến mức phải vận chuyển cấp cứu hay không. Ngoài ra, Công ty cứu trợ cũng có quyền quyết định địa điểm vận chuyển Người được bảo hiểm đến, và các phương tiện cũng như phương thức vận chuyển dựa trên hoàn cảnh thực tế phát sinh mà Công ty cứu trợ nhận biết được tại thời điểm đó.

Việc vận chuyển cấp cứu chỉ được thực hiện khi những điều trị cần thiết không thể có được ở nơi xảy ra tai nạn và với điều kiện là phải có sự phê chuẩn của BảO VIệT trước khi vận chuyển và chứng nhận của Bác sỹ hoặc Chuyên gia điều trị  khẳng định rằng những điều trị cần thiết không thể có được tại nơi xảy ra tai nạn.

h) Thu xếp và thanh toán các chi phí hồi hương y tế cấp cứu

Công ty cứu trợ  sẽ thu xếp hồi hương Người được bảo hiểm trở về Việt Nam hoặc  quê hương của họ, sau chuyến vận chuyển cấp cứu, để điều trị nọi trú tại một bệnh viện nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí cần thiết, hợp lý phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ đó.

Công ty cứu trợ cũng có quyền quyết định phương tiện hay phương thức vận chuyển hồi hương dựa trên hoàn cảnh thực tế phát sinh mà Công ty cứu trợ nhận biết được trong thời điểm đó.

i) Thu xếp và thanh toán hồi hương thi hài

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp vận chuyển thi hài Người được bảo hiểm từ nơi chết trở về Việt nam hay quê hương của họ hoặc thu xếp mai táng tại nơi chết theo đề nghị của thân quyến và với sự chấp thuận của Bảo Việt. Bảo Việt sẽ thanh toán tất cả các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh cho việc hồi hương hay mai táng đó.

j) Thu xếp và thanh toán chi phí thăm thân

Công ty cứu trợ sẽ thu xếp một vé máy bay khứ hồi loại thường cho người nhà hay bạn của Người được bảo hiểm sang thăm  Người được bảo hiểm khi họ đi một mình, và phải nằm viện ngoài lãnh thổ Việt Nam và/hoặc quê hương của họ trong thời hạn quá 7 ngày, với điều kiện phải có sự chấp thuận trước của Công ty cứu trợ và chỉ khi điều này được xem là cần thiết trên cơ sở y học và mối quan hệ tình cảm.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

TRONG TRƯỜNG HỢP YÊU CẦU CỨU TRỢ KHẨN CẤP

1. Yêu cầu cứu trợ

Trong trường hợp khẩn cấp, người được bảo hiểm hoặc người đại diện phải gọi điện ngay lập tức đến trung tâm cứu trợ  của Công ty Cứu trợ IPA theo chi tiết liên hệ sau:

Số điện thoại : +662 039 5705

Để Công ty cứu trợ có thể quyết định biện pháp  trợ giúp, Người được bảo hiểm phải cung cấp những thông tin sau đây khi liên hệ:

 • Tên người được bảo hiểm, số Hợp đồng bảo hiểm và ngày hết hạn.
 • Số điện thoại và địa điểm có thể liên hệ.
 • Mô tả vắn tắt tình trạng và bản chất của tình trạng cần được cứu trợ.

2. Trường hợp tính mạng bị đe dọa:

Trường hợp tính mạng của người được bảo hiểm ở trong tình trạng nguy kịch, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải cố gắng thu xếp vận chuyển cấp cứu tới một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn bằng phương tiện thích hợp nhất, và phải thông báo cho Công ty cứu trợ càng sớm càng tốt.

3. Nhập viện trước khi Thông báo cho Công ty Cứu trợ:

Trường hợp Người được bảo hiểm  bị thương tật thân thể cần thiết phải nhập viện, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải thông báo cho Công ty Cứu trợ biết trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập viện. Trường hợp không thực hiện thông báo trong thời hạn quy định trên, Công ty cứu trợ  có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm phải chịu một phần chi phí vượt trội không hợp lý phát sinh do việc thông báo chậm trễ đó.

4. Trường hợp yêu cầu Vận chuyển y tế cấp cứu

Nếu Người được bảo hiểm yêu cầu vận chuyển y tế cấp cứu hoặc hồi hương, các điều kiện sau đây phải được tuân thủ:

a) Để giúp Trung tâm Cứu trợ có biện pháp kịp thời, Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải thông báo:

 • tên, địa chỉ, số điện thoại của bệnh viện mà người được bảo hiểm đã được chuyển đến.
 • tên, địa chỉ, số điện thoại của bác sỹ điều trị, và nếu cần bác sỹ gia đình, nếu có.

b) Nhóm chuyên gia y tế của Công ty Cứu trợ được phép tiếp xúc với Người được bảo hiểm để nắm được tình trạng sức khoẻ của họ. Nếu Người được bảo hiểm không tuân thủ trách nhiệm trên, Người được bảo hiểm sẽ không được nhận bất kỳ một hình thức cứu trợ y tế nào, trừ phi có lý do hợp lý để chứng minh rằng họ không thể thực hiện được nghĩa vụ trên.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách! Vui lòng điền thông tin và gửi yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ gọi lại trong vòng 5 phútLiên hệ tư vấn