Bảo hiểm tai nạn bắt buộc trong xây dựng là gì?

tai nạn sập giàn giáo trong bảo hiểm xây dựng

Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp gói Bảo hiểm tai nạn bắt buộc tốt nhất cho người lao động, công nhân hiện nay

Bảo hiểm tai nạn bắt buộc áp dụng cho người lao động tại các công trình xây dựng hiện nay là gì? Các quy định và quyền lợi được hưởng đối với công nhân và người lao động tại công trường khi rủi ro xảy ra như thế nào.

Mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc cho người lao động là yêu cầu của nhà nước đối với các chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng hiện nay

1. Bảo hiểm tai nạn bắt buộc là gì?

Bảo hiểm tai nạn bắt buộc áp dụng cho người lao động tại các công trình xây dựng hiện nay là gì?

Theo quy định của Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2016, Hướng dẫn nghị định của Chính phủ, quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo quy định thì bảo hiểm tai nạn bắt buộc là loại hình bảo hiểm tham gia cho các đối tượng là lao động, công nhân trong các dự án, công trình, công trường xây dựng, với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 100 triệu động/người/vụ để đảm bảo quyền lợi cho công nhân khi xảy ra sự cố, bởi rủi ro về tai nạn xảy ra tại các công trình xây dựng là rất lớn, việc chú trọng đến an toàn, quyền lợi của công nhân hay người lao động ở công trường là một việc làm vô cùng cần thiết. Thông tư này áp dụng cho chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; nhà thầu tư vấn; nhà thầu thi công xây dựng….

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường (trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước).

Đối với người tư vấn đầu tư xây dựng thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Đối với người lao động thi công trên công trường thời hạn bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

Mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc là bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các công trình xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro

2. Nên mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc tại đâu?

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng theo quy định của nhà nước phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, lúc này các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng những khoản tiền mà chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng phải bồi thường cho công nhân, người lao động khi xảy ra rủi ro dẫn đến bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Do đó chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng cần lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín, có tiềm năng mạnh về tài chính để đảm bảo cho quyền lợi của chính mình và người lao động. Bảo hiểm Bảo Việt chính là một gợi ý tuyệt vời dành cho các chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng.

Liên hệ tư vấn