Danh mục: Bảo hiểm du lịch Châu Âu

Bảo hiểm du lịch Châu Âu là loại hình bảo hiểm y tế hồi hương bắt buộc khi xin Visa vào Châu Âu và khối Schengen. Hạn mức chi trả yêu cầu tối thiếu 30.000 Euro

Liên hệ tư vấn