Quyền lợi được hưởng khi mua bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Việt

Bảo hiểm khách du lịch quốc tế của Bảo Việt là người bạn đồng hành cần thiết trong mọi chuyến đi của bạn. Cho mọi mục đích: du lịch, công tác, thăm thân, du học, v.v…, và dù ở bất cứ đâu, chương trình bảo hiểm này sẽ mang lại cho bạn sự yên tâm tuyệt đối với mạng lưới hỗ trợ y tế và du lịch trên phạm vi toàn cầu. Với 3 chương trình bảo hiểm (Hạng Bac, Hạng Vàng, Hạng Kim Cương) được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của bạn trong mỗi chuyến đi, Bảo hiểm khách du lịch quốc tế là sự lựa chọn sáng suốt để bạn tự bảo vệ mình khỏi các rủi ro trong suốt hành trình.

bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Việt

Các quyền lợi của chương trình bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Việt

Tên gọi chương trình: Bảo hiểm du lịch quốc tế FLEXI

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:

Mục 1 – Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân

1/ Tai nạn cá nhân

Trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn trong chuyến đi dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả theo mức quyền lợi của chương trình lựa chọn

các điều kiện:

1. Nếu người được bảo hiểm là trẻ em tại thời điểm tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 20% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này.
2. Nếu người được bảo hiểm từ 76 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn, số tiền chi trả tối đa sẽ giới hạn ở mức 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho quyền lợi này.
3. Sẽ không chi trả bất cứ khoản tiền nào trừ trường hợp tình trạng chết hoặc thương tật vĩnh viễn xảy ra trong thời gian 12 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn.
4. Các quyền lợi từ 1-5 được liệt kê trong chương trình bảo hiểm được lựa chọn sẽ không được cộng dồn và chỉ một quyền lợi được xét chi trả cho một sự kiện bảo hiểm
5. Nếu tại thời điểm xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm đó bị cắt cụt hoặc mất đi một bàn tay, một cánh tay, một bàn chân, một cẳng chân hoặc mất thị lực của một mắt hoặc cả hai mắt, thương tật đó sẽ không được xem xét chi trả quyền lợi theo đơn bảo hiểm này.

2/ Mở rộng quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm thẻ tín dụng

Trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết do tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, công ty bảo hiểm sẽ chi trả tiền số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho một người được bảo hiểm cho bất kỳ số dư chưa thanh toán nào trong thẻ tín dụng của người được bảo hiểm để mua các vật dụng và đồ lặt vặt trong suốt thời gian của chuyến đi.

Các điều kiện (chỉ dành riêng cho điều khoản mở rộng bảo hiểm thẻ tín dụng)

1. Điều khoản mở rộng này sẽ không được xét chi trả nếu người được bảo hiểm cũng được hưởng quyền lợi này trong một đơn bảo hiểm khác.
2. Điều khoản mở rộng này sẽ không áp dụng cho người được bảo hiểm có độ tuổi dưới 17.
3. không chi trả bất cứ khoản lãi suất hoặc chi phí tài chính nào phát sinh.

Mục 2 – Chi phí y tế và các chi phí khác

1/ Chi phí y tế

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường chi phí y tế nếu người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn hoặc ốm đau trong suốt chuyến đi cần phải điều trị. Trong trường hợp đó, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm các khoản chi phí sau:

1. Các chi phí điều trị y tế, các chi phí ăn ở và đi lại cần thiết phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam trong vũng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, dẫn đến yêu cầu bồi thường do hậu quả trực tiếp của thương tật thân thể do tai nạn hoặc tình trạng ốm đau, bệnh tật của người được bảo hiểm trong chuyến du lịch.
2. Các chi phí điều trị y tế cần thiết phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam cho Người được bảo hiểm trong vũng 1 (một) tháng sau khi Người được bảo hiểm trở về từ chuyến đi. Những chi phí đó phải là chi phí phát sinh do hậu quả của tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật xảy ra tại nước ngoài khi Người được bảo hiểm đang trong thời hạn chuyến đi. Chi phí điều trị y tế tại Việt Nam sẽ được giới hạn tiền 10% mức trách nhiệm của quyền lợi chi phí y tế theo chương trình bảo hiểm đó lựa chọn.

các điều kiện:

Nếu người được bảo hiểm từ 76 tuổi trở lên tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật, số tiền tối đa được chi trả là tiền 30% của mức trách nhiệm cho quyền lợi này.
Sẽ không chi trả cho:

(i) chi phí điều trị y tế trong lãnh thổ Việt Nam, loại trừ mục 2. A.2 của phần này được nêu ở trên

(ii) chi phí điều trị y tế hoặc phẫu thuật mà theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa là người bảo hiểm có thể tạm hoãn hợp lý việc điều trị cho tiền khi quay trở về Việt Nam hoặc đến nước là điểm cuối của chuyến đi trong trường hợp người đi du lịch không trở về Việt Nam.

(iii) chi phí phát sinh thêm cho một phòng đơn hoặc phòng riêng tại bệnh viện hoặc các chi phí cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt hoặc y tá riêng; xe lăn; nạng hoặc các dụng cụ tương tự.

(iv) chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, kính mắt và các dụng cụ hỗ trợ thính và thị lực và thuốc kê đơn cho những trường hợp này, trừ khi những phẫu thuật và dụng cụ đó cần thiết để điều trị những thương tật phát sinh duy nhất từ một tai nạn trong thời gian bảo hiểm.

(v) chi phí điều trị liên quan đến các bệnh có sẵn.

(vi) điều trị hay dịch vụ y tế được thực hiện không có sự chỉ dẫn của bác sĩ; khỏm sức khỏe hay kiểm tra sức khỏe định kỳ không phải là điều trị hay chẩn đoán bất thường cho một thương tật thân thể do tai nạn/ốm đau được bảo hiểm.

2/ Mở rộng quyền lợi bảo hiểm

Hỗ trợ người đi cùng

công ty bảo hiểm sẽ chi trả đến số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho những chi phí đi lại và ăn ở bổ sung hợp lý phát sinh cho:

– Thành viên trong gia đình hoặc người đi kèm theo tư vấn của bác sĩ phải ở lại hoặc cùng đi với người được bảo hiểm do người được bảo hiểm phải nhập viện hoặc hoãn chuyến đi do tình trạng sức khỏe nguy hiểm.
– Một thành viên trong gia đình để hỗ trợ việc hồi hương thi hài người được bảo hiểm.

Hồi hương thi hài

Trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết, Công ty bảo hiểm sẽ chi cho những chi phí hợp lý cho việc chụn cất hoặc hỏa táng thi hài người được bảo hiểm ngoài lãnh thổ Việt Nam tại nước người được bảo hiểm bị chết hoặc chi phí hợp lý để vận chuyển thi hài hoặc tro của người được bảo hiểm trở về nơi xuất phát ban đầu hoặc về Quê hương của họ.

Chi phí mai táng

công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho các chi phí mai táng hợp lý (trừ chi phí chụn cất hoặc hỏa tỏng) ngoài lãnh thổ Việt Nam tại nước mà người được bảo hiểm bị chết tiền số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn. Những chi phí đó sẽ được trả trực tiếp cho nhà tang lễ (hoặc cơ sở tương tự) và chỉ chấp nhận khi có các chứng từ cần thiết, hợp lệ.

Chi phí hồi hương trẻ em

Nếu trẻ em dưới 16 tuổi đi kèm với Người được bảo hiểm không có người chăm sóc ở nước ngoài do Người được bảo hiểm bị thương tật hay ốm đau bệnh tật phải nằm viện, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả chi phí tiền số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho những chi phí ăn ở đi lại phát sinh thêm để đưa đứa trẻ đó trở về Việt Nam hoặc về quê hương.

Điểm loại trừ

Không chi trả cho những trường hợp yờu cầu bồi thường liên quan đến bệnh có sẵn.

Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu

Trường hợp Người được bảo hiểm bị ốm đau hoặc thương tật nghiêm trọng trong chuyến đi cần phải vận chuyển đến địa điểm khác để điều trị hoặc quay trở lại Việt Nam, Công ty cứu trợ khẩn cấp sẽ thu xếp vận chuyển Người được bảo hiểm bằng bất kỳ phương tiện nào phự hợp nhất dựa trên tình trạng bệnh của Người được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả trực tiếp các chi phí phát sinh như chi phí vận chuyển cấp cứu, tới giới hạn của chương trình bảo hiểm lựa chọn.

Phương tiện vận chuyển do Công ty cứu trợ khẩn cấp thu xếp có thể bao gồm xe cứu thương, dụng cụ cấp cứu trên mặt đất, phương tiện vận chuyển thông thường bằng đường hàng không, tàu hỏa hoặc bất cứ phương tiện nào phù hợp. Tất cả quyết định về loại phương tiện vận chuyển và nơi vận chuyển đến sẽ do Công ty cứu trợ khẩn cấp quyết định dựa trên tình trạng y tế khẩn cấp.

các chi phí được bảo hiểm là những chi phí cho dịch vụ do Công ty cứu trợ cung cấp và/hoặc thu xếp để vận chuyển, cung cấp dịch vụ y tế và vật dụng y tế cần thiết phát sinh cho việc vận chuyển y tế cấp cứu Người được bảo hiểm. Quyền lợi này bảo hiểm cho chi phí hợp lý cho việc liên lạc cấp cứu (sử dụng điện thoại cố định, điện thoại di động và máy fax) tới giới hạn tối đa là 1.000.000 VND.

Các điểm loại trừ

1. Bất kỳ chi phí nào phát sinh cho dịch vu của bên thứ ba cung cấp mà Người được bảo hiểm không có trách nhiệm chi trả hoặc các chi phí đó bao gồm trong gúi chi phí của chuyến đi.

2. Bất kỳ chi phí nào cho dịch vụ không được chấp thuận và thu xếp bởi Công ty cứu trợ khẩn cấp. Điểm loại trừ này, theo quyền định đoạt của Công ty bảo hiểm, sẽ bị hủy bỏ nếu Người được bảo hiểm hoặc người đi kèm do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soỏt không thể thông báo cho công ty cứu trợ khẩn cấp khi có tình trạng y tế khẩn cấp . Trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty bảo hiểm cũng bảo lưu quyền chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí phát sinh cho dịch vụ mà Công ty cứu trợ khẩn cấp lẽ ra đó cung cấp cho các trường hợp tương tự và đến giới hạn của quyền lợi vận chuyển y tế cấp cứu theo chương trình lựa chọn.

3. các chi phí vận chuyển liên quan đến bệnh có sẵn.

Mục 3 – Trợ cấp nằm viện

Trong trường hợp Người được bảo hiểm nhập viện tại nước ngoài để điều trị nội trú cho thương tật thân thể do tai nạn hoặc ốm đau, bệnh tật khi du lịch tại nước ngoài, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho mỗi ngày Người được bảo hiểm phải nằm viện, tới giới hạn gộp theo chương trình đó lựa chọn.

Các điều kiện

Sẽ không chi trả cho trường hợp nhập viện liên quan đến bệnh có sẵn.

Mục 4 – Hành lý và tư trang

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho mỗi Người được bảo hiểm là người lớn số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho những mất mát hay hỏng hóc xảy ra trong chuyến đi đối với hành lý thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm, hoặc được Người Được bảo hiểm mang theo, gửi trước hoặc mua trong chuyến đi.

Các điều kiện:

1. Chỉ chi trả quyền lợi này với điều kiện:

(a) Người được bảo hiểm phải theo dõi hành lý, tư trang một cách hợp lý và chặt chẽ, bao gồm cả việc kiểm tra hành lý khi nhận lại.

(b) Nếu nhận biết được bất kỳ sự phá hủy, mất mát hoặc thiệt hại nào đối với hành lý, tư trang, Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo cho:

  – công an trong trường hợp mất cắp, mất mát hoặc hư hỏng cố ý gõy ra bởi bên thứ ba; và

  – hãng vận chuyển trong trường hợp hành lý bị mất mát hay thiệt hại trong quá trình vận chuyển.

2. Công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho mỗi đồ vật, bộ hay đôi cho mỗi Người được bảo hiểm là người lớn. Nếu đồ vật là một phần của bộ hay đôi, Công ty bảo hiểm sẽ chỉ chi trả chi phí thay thế cho đồ vật bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất cắp đó, không chi trả chi phí thay thế cho cả bộ hay đôi.

3. Công ty bảo hiểm, theo quyền quyết định của mình, có thể lựa chọn cách thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ đồ vật nào thay vỡ chi trả tiền mặt cho đồ vật đó. Trong trường hợp đồ vật bị hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc chi phí sửa chữa quá cao, yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết theo đơn này như trường hợp đồ vật đó bị mất.

4. Sẽ không chi trả cho:

(a) hao mòn tự nhiên, hư hỏng do thời gian, trục trặc hay hỏng hóc về cơ khí hay điện tử.

(b) mất mát hoặc hư hỏng phát sinh do hậu quả của việc trì hoón, tịch thu, bắt giữ, trưng dụng hay phá hủy của cơ quan hải quan hoặc các cơ quan có thẩm quyền khỏc.

(c) mất mát hoặc hư hỏng đối với tiền mang theo, thẻ (bao gồm thẻ tín dụng…) và các phương tiện thanh toán khác, trái phiếu, thẻ ưu đãi, tem thưởng hàng, chứng từ có thể chuyển nhượng, giấy chứng nhận quyền sở hữu, bản thảo, chứng khoỏn, giấy tờ thông hành hoặc các tài liệu khỏc.

(d) đổ vỡ hoặc tổn thất đối với các đồ dễ vỡ, đồ thủy tinh, bát đĩa, màn hình tivi, nhạc cụ, đồ dựng hay thiết bị gia dụng trừ trường hợp đổ vỡ, hư hỏng đó xảy ra do tai nạn đối với xe chở hành lý.

(e) đồ trang sức hay đồng hồ mà Người được bảo hiểm không để trong hành lý xách tay hoặc không nằm dưới sự giám sát của Người được bảo hiểm hoặc một người bạn đồng hành đáng tin cậy của Người được bảo hiểm.

(f) tranh vẽ, các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và đồ quý hiếm.

(g) dụng cụ lặn hay trượt tuyết.

(h) ụ tụ, xe máy, xe đạp, thuyền, và tất cả các phụ tùng liên quan đến những đồ vật này.

(i) mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa hay hàng mẫu kinh doanh.

(j) động vật, sinh vật, thực vật, thức ăn, hay các đồ vật khác dễ chết hoặc bị hư hỏng.

(k) tổn thất hoặc thay thế dữ liệu điện tử hoặc phần mềm.

(l) trường hợp biến mất không thể giải thích được.

(m) mất mát hoặc hư hỏng đối với thiết bị thuê.

(n) trường hợp mất mát hoặc tổn thất trong khi đang được bảo quản bởi hàng hàng không hoặc phương tiện vận chuyển khác, trừ khi thông báo ngay lập tức sau khi phát hiện ra và trong trường hợp vận chuyển bằng đường hàng không, có biên bản bất thường về hành lý được lập.

(o) trường hợp mất mát không được thông báo cho cơ quan công an trong vũng 24 tiếng đồng hồ sau khi phát hiện ra và trừ khi có biên bản của công an.

(p) theo mục này nếu quyền lợi cho tổn thất tương tự đó được chi trả ở mục 5 – Nhận hành lý chậm

Mục 5 – Nhận hành lý chậm

công ty bảo hiểm sẽ chi trả tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho mỗi Người được bảo hiểm trong trường hợp mua gấp các vật dụng hoặc quần áo cần thiết khi hành lý của họ tạm thời bị thất lạc ớt nhất 8 tiếng đồng hồ kể từ khi họ tới nước đích đến ở nước ngoài do sự chậm trễhoặc chuyển nhầm khi giao hành lý.

các điều kiện:

Quyền lợi này chỉ được chi trả một lần trong suốt chuyến đi.
Không chi trả trong các trường hợp sau:
(a) Chậm trễ do hậu quả của việc bắt giữ hay tịch thu của cơ quan hải quan hay các cơ quan thẩm quyền khác của chính phủ.

(b) Việc trì hoãn không được hàng hàng không xác nhận bằng Biên bản bất thường đối với hành lý, hàng hóa hoặc công ty du lịch thu xếp chuyến đi xác nhận bằng biên bản.

(c) Người được bảo hiểm không cung cấp được hóa đơn, chứng từ ghi chi tiết các chi phí.

(d) Hành lý bị chậm sau khi Người được bảo hiểm đó quay trở về Việt Nam hoặc đến nước là điểm đến cuối cùng.

(e) Thiệt hại đó đó được bồi thường dưới mục 4 – Hành lý và tư trang.

Mục 6 – Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành

Công ty sẽ bồi thường chi phí hợp lý tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn để thay thế giấy tờ thông hành bị mất trong chuyến đi do trộm cắp, cướp hoặc thiên tai (chẳng hạn như sóng thần, bão hoặc động đất). Chi phí hợp lý bao gồm cả các chi phí phòng khách sạn và chi phí đi lại phát sinh thêm.

Công ty sẽ bồi thường tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho tiền mang theo bị mất trong chuyến đi do trộm cắp, cướp hoặc thiên tai (chẳng hạn như sóng thần, bão hoặc động đất).

Việc mất tiền và giấy tờ này phải được thông báo cho cơ quan công an có thẩm quyền ở nơi xảy ra sự việc ngay lập tức, trong vũng 24 giờ kể từ khi bị mất hoặc phát hiện ra bị mất. Mọi khiếu nại bồi thường phải kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan công an.

Các điều kiện

Không chi trả cho các trường hợp sau:

(a) Thiếu hụt do nhầm lẫn, bất cẩn, tỷ giá hay giảm giá đồng tiền.

(b) Mất séc du lịch mà không thông báo ngay cho đại lý hay chi nhánh địa phương của cơ quan phát hành.

(c) Tiền mang theo trong trường hợp Người được bảo hiểm là trẻ em, trừ trường hợp trẻ em từ 12 đến 16 tuổi đi du lịch một mình đó trả phí bảo hiểm theo mức của người lớn với mức trách nhiệm bảo hiểm cho mục này tới 2.000.000 VND.

Đối với vé, Công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm tới mức giới hạn cho việc hoàn lại chi phí thay thế thực tế cần thiết mà Người được bảo hiểm phải chi trả hoặc phần tỷ lệ với phần chưa sử dụng của vé đó, tùy theo mức nào thấp hơn.

Mục 7 – Trách nhiệm cá nhân

công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm đối với bên thứ ba phát sinh trong chuyến đi tới số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chon:

1. Thương tật thân thể bất ngờ đối với người thứ ba;

2. Tổn thất, mất mát bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba.

Các khoản bồi thường bao gồm:

(a) Các chi phí và lệ phú pháp lý đối với bên thứ ba có thể lấy lại từ Người được bảo hiểm và

(b) Các chi phí và lệ phú pháp lý đối với Người được bảo hiểm phát sinh với điều kiện đó được Công ty đồng ý trước bằng văn bản.

Các điều kiện

– Người được bảo hiểm không được nhận trách nhiệm hay tham gia vào hũa giải nếu không có sự đồng ý của Công ty bảo hiểm bằng văn bản.

– công ty bảo hiểm chỉ chi trả quyền lợi theo mục này trừ khi có phán quyết của tũa ỏn có thẩm quyền ở nước có liên quan.

– không chi trả cho tổn thất hay mất mát phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ, có liên quan đến hay là hậu quả của:

(a) Trách nhiệm của người sử dụng lao động, trách nhiệm theo hợp đồng hay trách nhiệm của thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm.

(b) Trách nhiệm phát sinh từ hành động của vật nuôi thuộc sở hữu hoặc đang nằm trong sự kiểm soát, trông nom, chăm sóc của Người được bảo hiểm.

(c) Hành động cố ý, ác ý hoặc vi phạm pháp luật.

(d) Mục đích thương mại, kinh doanh hay nghề nghiệp.

(e) Tài sản thuộc sở hữu của, được ủy thác cho hay đang nằm trong sự kiểm soát, trông nom, chăm sóc của Người được bảo hiểm.

(f) Sở hữu hay chiếm giữ bất động sản (ngoại trừ trường hợp cư trú tạm thời)

(g) Trách nhiệm phát sinh từ việc sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng các phương tiện, máy bay hoặc tàu.

(h) Khởi tố hình sự, tiền phạt, hình phạt hay khoản bồi thường trừng phạt.

(i) Ảnh hưởng của các chất làm say.

(j) Các cuộc đua.

(k) Việc sử dụng sỳng.

(l) Ô nhiễm trừ trường hợp do nguyên nhân bất ngờ, không lường trước, đột ngột.

(m) Amiăng, tổn thương thực tế hay được chứng minh là có liên quan đến amiăng hay tổn thất liên quan đến việc sử dụng, hiện diện, tồn tại, nhận diện, di chuyển, loại bỏ hoặc tránh amiăng hoặc tiếp xúc hoặc có nguy cơ tiếp xúc với amiăng.

Mục 8 – Chuyến đi bị trì hoãn

Nếu trong suốt hành trình, phương tiện vận tải công cộng mà Người được bảo hiểm đó thu xếp cho chuyến đi xuất phát chậm ít nhất 8 giờ so với thời gian quy định trên lịch trình du lịch đó được cung cấp cho Người được bảo hiểm do đình công, bãi công, cướp phương tiện giao thông, điều kiện thời tiết xấu, hư hỏng máy móc, lỗi hay trục trặc về cấu trúc của máy bay, tàu thủy hay phương tiện vận tải công cộng, Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho 8 giờ liên tục bị trì hoãn (tính từ thời điểm xuất phát của máy bay, tàu thủy hay phương tiện vận tải công cộng theo lịch trình), tới số tiền bảo hiểm tối đa theo chương trình đó lựa chọn cho một Người được bảo hiểm.

Các điều kiện

Không chi trả cho sự trì hoãn:

(a) Xuất phát từ việc Người được bảo hiểm không làm thủ tục đăng ký được với hàng vận chuyển (hay đại lý của họ) theo lịch trình đó được cung cấp.

(b) Xuất phát từ đình cụng, bói công hay bất kỳ hoàn cảnh nào khác dẫn đến sự trì hoãn đó xảy ra và được biết đến tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm.

(c) Xuất phát từ việc Người được bảo hiểm đến sân bay, cảng hay nhà ga chậm sau giờ làm thủ tục đăng ký (trừ trường hợp chậm trễ do đình công hay bói cụng).

công ty sẽ chi bồi thường trong trường hợp Người được bảo hiểm cung cấp được xác nhận bằng văn bản của hàng vận chuyển (hay đại lý của họ) về thời gian và nguyên nhân chậm trễ.

Mục 9 – Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi

Đối với mục này, thời hạn bảo hiểm sẽ có hiệu lực bắt đầu từ khi chấp nhận đơn yêu cầu bảo hiểm. Trong trường hợp chuyến đi bị hủy, Công ty sẽ bồi thường số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho mỗi Người được bảo hiểm đối với khoản tiền đặt cọc cho phòng ở, cho công ty du lịch hay các khoản đó thanh toán liên quan tới chuyến đi của Người được bảo hiểm, mà không thể lấy lại được từ công ty du lịch, hàng vận tải công cộng hay người cung cấp dịch vụ phòng ở.

Các điều kiện

Quyền lợi bảo hiểm theo Mục này sẽ được chi trả cho các tổn thất do hủy chuyến đi xuất phát từ:

(a) Người được bảo hiểm, bạn đồng hành, vợ/chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/bố mẹ chồng, ông bà, con cái, anh chị em, vợ/chồng chưa cưới, đối tác kinh doanh thân thiết cư trú tại Việt Nam của Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau hoặc bị thương tật thân thể nghiêm trọng.

(b) Người được bảo hiểm phải ra làm nhân chứng, có giấy triệu tập của tũa ỏn, hội đồng xét xử hay bị cách ly để kiểm dịch bắt buộc.

(c) Sự bùng nổ nổi loạn, bạo loạn dân sự (ngoài Loại trừ chung 1(a)) hoặc đình công xảy ra ở nơi dự định đến xuất phát từ hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm.

(d) Thiệt hại nghiêm trọng đối với nơi ở chính của Người được bảo hiểm do hỏa hoạn, lũ lụt hoặc thiên tai khác (chẳng hạn như sóng thần, bão hoặc động đất) trong vũng một tuần kể từ ngày khởi hành của chuyến đi mà cần có sự hiện diện của Người được bảo hiểm tại đó vào ngày khởi hành.

Không chi trả cho các trường hợp sau:

(a) Tổn thất xuất phát từ tình trạng sức khỏe hay hoàn cảnh tồn tại trước ngày yêu cầu bảo hiểm.

(b) Tổn thất phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ quy định, sắc lệnh của Chính phủ, chậm trễ hay sửa đổi lịch trình đó đặt trước, hoặc việc không cung cấp được một phần kỳ nghỉ đó đặt trước (bao gồm do lỗi, bỏ sót hay ngầm định) của một nhà cung cấp một phần dịch vụ cho kỳ nghỉ cũng như của một đại lý hay công ty du lịch thu xếp kỳ nghỉ.

(c) Tổn thất xuất phát trực tiếp hay gián tiếp từ việc miễn cưỡng đi du lịch hoặc tình trạng tài chính của Người được bảo hiểm.

(d) Tổn thất là kết quả của hành động vi phạm pháp luật hoặc quá trình phạm tội của người có ảnh hưởng đến chương trình du lịch.

(e) Tổn thất xuất phát trực tiếp hay gián tiếp từ việc không thông báo cho đại lý du lịch hay công ty du lịch hay nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hay phòng ở ngay khi thấy cần thiết phải hủy bỏ chuyến đi.

(f) Tổn thất được chi trả bởi một chương trình bảo hiểm hiện tại, chương trình của chính phủ hoặc tổn thất sẽ được khách sạn, hàng vận tải công cộng, đại lý du lịch hay bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ du lịch và/hoặc phòng ở nào khác chi trả hoặc hoàn lại.

Mục 10 – Rút ngắn chuyến đi

công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho mỗi Người được bảo hiểm đối với chi phí đi lại hay phòng ở đó trả trước chưa sử dụng, không được hoàn lại bao gồm trong chuyến đi hoặc kỳ nghỉ, chi phí khách sạn phải trả thêm và chi phí hồi hương về Việt Nam phát sinh do việc rút ngắn chuyến đi hợp lý và không thể tránh khỏi là nguyên nhân trực tiếp của:

(a) Người được bảo hiểm, bạn đồng hành, vợ/chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/bố mẹ chồng, ông bà, con cái, anh chị em, vợ/chồng chưa cưới, đối tác kinh doanh thân thiết cư trú tại Việt Nam của Người được bảo hiểm bị chết, ốm đau hoặc bị thương tật thân thể nghiêm trọng.

(b) Nổi loạn, bạo loạn dân sự (ngoài Loại trừ chung 1(a)) hoặc cướp phương tiện giao thông bên ngoài Việt Nam lần đầu tiên xảy ra trong chuyến đi.

Các điều kiện

1. Quyền lợi bảo hiểm theo Mục này sẽ được chi trả khi bất kỳ sự kiện nào dẫn đến khiếu nại đều không tồn tại ở thời điểm yêu cầu bảo hiểm.

2. không chi trả:

(a) Cho các khiếu nại xuất phát từ tình trạng sức khỏe hay hoàn cảnh có từ trước ngày yêu cầu bảo hiểm.

(b) Nếu người có tình trạng dẫn đến khiếu nại đang được điều trị nội trú trong bệnh viện hoặc đó được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn cuối tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm.

Mục 11 – Chơi golf “Hole in one”

Nếu Người được bảo hiểm (là người lớn) đạt được có đánh “Hole in one” khi chơi golf tại bất kỳ một sân golf được công nhận nào, trong suốt chuyến đi, Công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm theo chương trình đó lựa chọn cho mỗi lần và tổng cộng cho cả chuyến đi.

Các điều kiện

Quyền lợi bảo hiểm theo Mục này sẽ được Công ty chi trả khi nhận được phiếu điểm ghi lại sự kiện này đó được ký/ký đối tịch, bao gồm ghi nhận chính thức bằng văn bản của nhân viên sân golf.

Mục 12 – Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê

Theo giới hạn quy định trong chương trình bảo hiểm được lựa chọn, Công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại phần khấu trừ mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải trả liên quan đến tổn thất hay thiệt hại do tai nạn của chiếc xe thuê khi Người được bảo hiểm đó tham gia bất kỳ đơn bảo hiểm xe cơ giới nào.

Các điều kiện

1. Người được bảo hiểm phải là lái xe được chỉ định của chiếc xe thuê hoặc không bị cấm lái chiếc xe thuê theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng thuê.

2. Chiếc xe phải được thuê từ một đại lý cho thuê xe được cấp phép.

3. Người được bảo hiểm phải mua bảo hiểm xe cơ giới đầy đủ và toàn diện cho các tổn thất hay thiệt hại xảy ra với chiếc xe thuê trong thời gian thuê.

4. Người được bảo hiểm phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của hợp đồng thuê và các điều khoản của đơn bảo hiểm xe cơ giới, cũng như các luật, quy tắc, quy định của nước đó.

5. công ty sẽ không chi trả cho:

i) Tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ việc vận hành chiếc xe thuê vi phạm các điều khoản của hợp đồng thuê.

ii) Tổn thất hay thiệt hại xảy ra ngoài phạm vi các đường quốc lộ hay vi phạm các luật, quy tắc, quy định của nước đó.

iii) Tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ hao mòn tự nhiên, hư hỏng dần dần, thiệt hại do côn trùng hoặc vật hại, khuyết tật có sẵn, ẩn tỳ hoặc hư hỏng kín.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm. Tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách!


Liên hệ tư vấn