Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

1. Đối tượng bảo hiểm:
Công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi. Người trên 70 tuổi đã được bảo hiểm theo Quy tắc này liên tục ít nhất từ năm 69 tuổi.

2. Phạm vi bảo hiểm:
NĐBH bị chết trong lãnh thổ Việt Nam do mọi nguyên nhân trừ những nguyên nhân bị loại trừ quy định trong quy tắc bảo hiểm.

3. Phí bảo hiểm:
Theo biểu phí của Bảo hiểm Bảo Việt

Facebook Bảo hiểm Sức khỏe Bảo Việt

LIÊN HỆ VỚI BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Phòng kinh doanh bảo hiểm trực tuyến

- Tại Hà Nội: Núi Trúc - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

- Tại Sài Gòn: Tòa nhà Bảo Việt - 233 - Đồng Khởi - Bến Nghé - TP. HCM

 Tư vấn: 0981.345.500 - 0915.003.990

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: baohiembaoviet.com