Bảo hiểm cháy nổ chung cư

Với mỗi người Việt, ngôi nhà là niềm tự hào, là tài sản giá trị về cả tinh thần và vật chất. Chương trình “Bảo hiểm nhà chung cư” của Bảo Việt sẵn sàng đồng hành và bảo vệ toàn diện cho mái ấm gia đình bạn trước mọi rủi ro cháy, nổ, giông, bão, lũ lụt, trộm cướp,…

1.  Tùy theo ngân sách và nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn:
  • Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong; hoặc chỉ bảo hiểm cho ngôi nhà
  • Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm mở rộng phù hợp

2.  Những dịch vụ tiện ích bao gồm:

  • Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà
  • Không yêu cầu kê khai tài sản bên trong
  • Tích hợp quyền lợi bảo hiểm ngôi nhà & tài sản bên trong trong cùng một đơn bảo hiểm
  • Quyền lợi mở rộng thiết thực và linh hoạt
  • Miễn phí thuê nhà sau tổn thất
  • Bồi thường thay thế mới theo giá trị trường
  • Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản
  • Dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7 qua Hotline trên Web: baohiembaoviet.com

Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với chung cư

I. Từ ngày 15/4/2018, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, từ 15/4/2018 tất cả nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.
Theo Nghị định này, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Nghị định quy định đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình, máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư. Đây sẽ là những đối tượng được doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi bị thiệt hại do xảy ra cháy, nổ.

Nghị định cũng nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau: Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy…

Về mức phí bảo hiểm, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định.

Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật. Điều này dựa trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Theo Nghị định, số tiền bồi thường bảo hiểm với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ các quy định dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.

Phía bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Riêng những trường hợp dưới đây sẽ không được nhận bồi thường cháy, nổ: Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên; thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra;

Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ; nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ; máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh; thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính; thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai…"

II. BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

- Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;

- Máy móc thiết bị;

- Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

- Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

3. Các rủi ro được bảo hiểm:

- Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ

- Rủi ro “B”: Nổ;

- Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

- Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;

- Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý;

- Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;

- Rủi ro “G”: Giông và bão;

- Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;

- Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

- Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.

4. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;

- Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

5. Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

- Áp dụng theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Ghi chú: Ngoài cháy nổ bắt buộc của Bộ tài chính, PVI cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm theo Quý tắc bảo hiểm:" Cháy và các rủi ro đặc biệt"," Mọi rủi to tài sản".
Ngoài việc chủ sở hữu/ban quản trị đứng ra mua bảo hiểm cho phần sở hữu chung, từng căn hộ và các diện tích khác trong chung cư nên mua bảo hiểm cho phần diện tích mình đang sở hữu.

Mua bảo hiểm cháy nổ các tòa nhà thường mua cho phần sở hữu chung trong đó có tầng hầm. Vậy câu hỏi đặt ra nếu xảy ra cháy nổ phương tiện ô-tô, xe máy... trong tầng hầm công ty bảo hiểm có đền không? Câu trả lời là không trừ trường hợp phương tiện đó chủ sở hữu có mua bảo hiểm. Đơn vị tổ chức trông giữ xe phải mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng, ngoài việc đền bù khi chảy nổ còn được đền bù ở các rủi ro khác: mất cắp, ngập lụt...

III. Làm thế nào bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:

1. Nên mua ở các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có uy tín trong nước: PVI, Bảo Việt...

2. Quy trình cấp bảo hiểm:

- Tòa nhà nếu có nhu cầu mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ cử đại lý đến cung cấp để chủ sở hữu/ban quản trị kê khai thông tin vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
- Sau khi nhận được hồ sơ, công ty sẽ xem xét, nếu chấp nhận Công ty đưa ra mức phí bảo hiểm.
+ Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler): không quá 0,05% số tiền bảo hiểm.
+ Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler): không quá 0,1% số tiền bảo hiểm.
Khi hai bên nhất trí sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và cấp Giấy chứng nhận.

3. Nguồn kinh phí:

-Một số tòa nhà hiện nay kinh phí mua bảo hiểm được phân bổ tính ngay vào kinh phí quản lý vận hành hàng tháng. Cách này có nhược điểm là chủ căn hộ không được chủ động lựa chọn đơn vị bảo hiểm theo mong muốn, ko chủ động đàm phán được các điều khoản phù hợp, có lợi nhất cho căn hộ của mình.

Mọi chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ Hotline Bảo Việt để được tư vấn:

VỀ CHÚNG TÔI

Chào mừng quý khách hàng đến với website giới thiệu và tư vấn sản phẩm của Bảo hiểm Bảo Việt. Tại đây, Quý khách không chỉ tiếp cận với các sản phẩm thông dụng của Bảo Việt mà còn có thể yêu cầu tư vấn và đặt mua một cách nhanh chóng dễ dàng. Chúng tôi luôn hướng khách hàng là trọng tâm phục vụ, không chỉ ở khâu bán hàng mà còn trong suốt thời hạn hiệu lực, hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết thủ tục bồi thường. Sự an tâm và tin tưởng của Quý khách là hạnh phúc của chúng tôi trong suốt hơn 50 năm qua.

Kính chúc Quý khách hàng luôn hạnh phúc và bình an!

Tư vấn và Bán bảo hiểm

Tư vấn 24/7: 098.1234.433 - 0981.345.500

ĐTCĐ: (024)3996.3889

*Xin liên hệ trước khi đến để được phục vụ tốt nhất*
Tại Hà Nội:
   ✓ Nguyễn Cơ Thạch - phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm 
   ✓ Giảng Võ - phường Cát Linh - quận Đống Đa
Tại Sài Gòn:
   ✓ Thái Văn Lung - phường Bến Nghé - Quận 1
Website: 
baohiembaoviet.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.